Connect with us

אירועים

״מעגלים": פעילויות לילדים מיוחדים בסביבה תומכת ואוהבת

ילד עם צרכים מיוחדים הוא חלק מהחברה; גם הוא צריך חברים, הוא לא מדבק • לקראת ערב הגאלה השני של...