Connect with us

גוף ונפש

לעשות משהו חדש כל שבוע – ניסוי ל-2020

"כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע" פעם, עוד לפני האינסטגרם, העברתי את קורס הפסיכולוגיה החיובית הראשון שלי. הכל היה חדש, התחום, הקבוצה,...