Connect with us

בריאות

ואחרי החיסון הפעיל הראשון? בלאגן אחד גדול

החיסונים הראשונים לקורונה צפויים לספק הגנה חלקית בלבד ואין תוכנית שמשווה את החיסונים אחד לשני ויכולה להכריע מי מהם הטוב...