Connect with us

גוף ונפש

כוחו של הרגל: כשבן הזוג כבר לא מרגש אותנו…

חוששים שזה כבר לא זה? מפחדים שאולי נגמרה לכם האהבה? * יהודית כץ על תהליך ההתרגלות הזוגי, וגם טיפים שיעזרו...