Connect with us

חדשות ואקטואליה

שבת אחים גם יחד

נציגי תקשורת נוצרית מרחבי העולם הוזמנו לציון-ירושלים, כדי לשמוע את הבשורה (״החדשות הטובות״) של ישראל • יוזמה מבורכת תהילים צ״ו...