Connect with us

חדשות ואקטואליה

הקונגרס לטראמפ: מה עם השגריר נגד האנטישמיות?

בית הנבחרים קצב לנשיא90 יום למנות שגריר במחלקת המדינה לניטור ולמאבק באנטישמיות • החקיקה אושרה בתמיכת שתי המפלגות ברוב של411-1...