Connect with us

חדשות ואקטואליה

בוורלי הילס: 44 עצורים בגין הונאת דמי אבטלה

תופעה: פושעים  מחוץ למדינה מגיעים לקליפורניה כדי להשיג במרמה כרטיסי חיוב של EDD תוך שימוש בזהויות גנובות ארבעים וארבעה חשודים...