Connect with us

חדשות ואקטואליה

מהשחורים מצפים לפחות, מהלבנים מצפים ליותר

מאז שנות ה- 60 , החברה האמריקאית מפגינה סובלנות להתפרעויות של אפרו-אמריקאים • זאת הודות לתנועה הפרוגרסיבית, המגדלור הגזעני של...