Connect with us

חדשות ואקטואליה

"ביבי, מיציצי אותך!":

מה קורה כשמפגינות חשופות חזה בירושלים מעתיקות את המודל של פורטלנד על חליצת שד בפרהסיה: אני רוצה לומר דעה שאינה...