Connect with us

חדשות ואקטואליה

עד שגם לאלוהים נמאס ואמר ״דיינו!״

ניסים קורים מול עינינו ממש. את רובם אנחנו לא מעכלים אך הם עוברים להם מפה לאוזן, איוושה קלה המלטפת את...