Connect with us

הגירה

הגירה: מקליפורניה למדרשת רופין

מאת: יעל ולצר ביקור של משלחת אנשי ממשל מקליפורניה ארה״ב, מטעם ארגון AJC – הוועד היהודי האמריקאי, התקיים במרכז האקדמי...