Connect with us

הגירה

מפחדים מ-ICE לא בטוח שיש לכם סיבה…

סוכני הזרוע הביצועית של מחלקת ההגירה יכולים לתפוס כל יום מאות וגם אלפי עובדים בלתי חוקיים, אבל הם לא יכולים...