Connect with us

קהילה

״הקשר עם הדור הצעיר בצפון אמריקה הוא אתגר עבורנו"

הסוכנות היהודית היא אולי לא מה שהייתה פעם, אבל עדיין יש לה אלפי שליחים ברחבי העולם, עשרות פרויקטים בארץ ובחו"ל,...

More Posts