Connect with us

latest

מנצחים את הקורונה: מספר החיוביים לנגיף בקליפורניה – הנמוך ביותר בארה"ב

בחורף שעבר, יותר קליפורנים מתו מ- COVID-19 מאשר בשאר היבשת. בינואר 2021 פרויקט מחקר של ג'ון הופקינס העריך כי אחד...

More Posts