Connect with us

ארה"ב-ישראל

אלפי מבקרים בכנס לביטחון המולדת והסייבר

בכנס ביטחון המולדת והסייבר השתתפו גם המפכ"ל אלשיך ומפכ"ל משטרת ניו יורק • הכנס התמקד באתגרים, באיומים ובפתרונות שעימם מתמודדים...