Connect with us

כלכלה וחברה

כשמאיר שלו, שלדון אדלסון והזהות הישראלית נפגשו

"ואי אחותי, חפרת. הבנו. יש בעיית זהות לישראלים שחיים בגולה. מה את רוצה?", אני שומעת כמה מכם שואלים אותי בזמן...

More Posts