Connect with us

מצב הרוח

כאן בוחרים בכיף

אם נבחרינו ימשיכו להתעלם מהדור הצעיר, ליאור סושרד יהיה רה"מ הבא במערכת הבחירות הזאת מרבים המועמדים להבטיח שהם ידאגו לעתיד...

More Posts