Connect with us

מיאמי

אנחנו מדברים גם 'ישראלית' וגם 'אמריקאית'

מנכ"ל ה- IACשוהם ניקולט מסכם את הוועידה השנתית החמישית בפלורידה –  מסביר את מגמות הארגון והסיבות להצלחתו והתרחבותו המהירה – שההשתייכות...