Connect with us

לאס וגאס

״חוויה ללא תחרות״: לאס וגאס מוכנה יותר מתמיד לחזרה לשגרה בעידן שאחרי הקורונה

יותר משנה לפרוץ המגיפה, והעיר המדברית שכולם נהגו להגיע אליה כדי להשתחרר ולהינות, נראית גדולה יותר, נועזת הרבה יותר ועשירה...