fbpx
Connect with us

Featured

טסים החודש לארץ? כל מה שצריך לדעת

Published

on

עידכון: האם מתאפשר ביקור בישראל לבעלי דרכון זר לאור הקלות הגבלות הקורונה?

להלן המקרים שבהם תאושר באופן חריג ולאחר בחינה, כניסתם של זרים לישראל, והמסמכים הנדרשים לכך

  

ילדים עד גיל 18 להורים ישראלים, המחזיקים בדרכון זר בלבד
 מסמכים נדרשים:
1. צילום דרכוני ההורים. 

2. העתק תעודת הלידה של הילד.

3. צילום הדרכון הזר של הילד.

4. יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד)

5. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).

6. הצהרה בדבר כניסה לישראל 

הערה: הורים גרושים חייבים להגיע לנציגות ולחתום על תצהיר. אם רק הורה אחד נוסע עם הילדים, על ההורה השני להגיע לנציגות ולחתום על הסכמתו לנסיעת הילד מחוץ למדינה. הורד טופס הצהרת הורה אשר ייחתם בקונסוליה
 
 
בני זוג של אזרחים ישראלים אשר רשומים כנשואים במשרד הפנים הישראלי (מרשם האוכלוסין)
מסמכים נדרשים:
1. צילום דרכון האזרח הישראלי.
2. צילום הדרכון הזר של בן הזוג הלא ישראלי.
3. צילום תעודת הנישואין מאומתת באישור אפוסטיל
4. יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
5. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
6. הצהרה בדבר כניסה לישראל 

 
בני זוג של אזרחים ישראלים אשר התחתנו בחו"ל ואינם רשומים כנשואים במרשם האוכלוסין הישראלי
מסמכים נדרשים:
1. צילום דרכון האזרח הישראלי.
2. צילום הדרכון הזר של בן הזוג הלא ישראלי.
3. צילום תעודת הנישואין מאומתת באישור אפוסטיל.
4. יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
5. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
6. הצהרה בדבר כניסה לישראל 

 
ידועים בציבור של אזרח ישראלי
מסמכים נדרשים:
1. צילום דרכון האזרח הישראלי.
2. צילום הדרכון הזר של בן הזוג הלא ישראלי.
3. הוכחת חיים משותפים: חשבון בנק, חשבונות אחזקת בית, תמונות משותפות עם תאריך וכדומה.
4. יש לצרף זמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
5. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
6. הצהרה בדבר כניסה לישראל – ניתן למצוא בסוף עמוד זה
 

זר שיש לו בן משפחה ישראלי (אזרח או תושב) מדרגה ראשונה השוהה בישראל, רשאי להגיע עם בן/בת הזוג וילדיהם הזרים לביקור בישראל (מחוסנים או מחלימים בלבד)
מסמכים נדרשים:
1. צילומי דרכונים של מבקשי הבקשה.
2. צילום הדרכון של בן המשפחה השוהה בישראל.
4. הוכחת קשר משפחתי בין המבקשים לקרוב המשפחה השוהה בישראל – אם יש בקשה לכניסת משפחה – הוכחת קשר בין בני המשפחה.
5. יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
6. תעודת מחלים או תעודת מחוסן
7. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
8. הצהרה בדבר כניסה לישראל  
 
השתתפות בחתונה
דרכון של מבקשי הבקשה 
דרכונים של הזוג המתחתן
אישור רישום ברבנות (אם יש לך את הנוסח שמחקנו, תראה מה היה כתבו שם, היה עוד משהו לדעתי)הזמנה לחתונה
הוכחת קשר משפחתי בין כל מגישי הבקשה, ובין מגישי הבקשה לבעל האירוע (תעודות לידה, תעודת נישואין)
יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
הורי החתן או הכלה יוכלו לבקש היתר כניסה גם אם אינם מחוסנים או מחלימים.
קרובים אחרים מקרבה ראשונה, יש לפעול בהתאם לקטגוריה בקודמת (קרבה ראשונה למחוסנים ומחלימים בלבד).
הצהרה בדבר כניסה לישראל  
 
 
השתתפות בהלוויה – אבלים מקרבה ראשונה, ללא בני זוג והגעה להלוויה ל-24 שעות בלבד
מסמכים נדרשים:
1. צילום דרכון מבקש הבקשה.
2. צילום דרכון בן המשפחה שנפטר.
3. צילום תעודת הפטירה של בן המשפחה.
4. הוכחת קשר משפחתי לנפטר כדוגמת תעודת לידה.
5. יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
6.ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
7. הצהרה בדבר כניסה לישראל

 סטודנטים זרים שהתחילו לימודיהם בישראל ונמצאים בחו"ל
מסמכים נדרשים:

צילום דרכון

צילום ויזת סטודנט

ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).

יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).

אישור קבלה למוסד הלימודי או אשרה בתוקף

אישור שהמוסד הלימודי עומד בהנחיות משרד הבריאות ואושר לחזרה ללימודים (תו סגול)

הצהרה בדבר כניסה לישראל  
 
אנשי עסקים זרים אשר בכוונתם להגיע לישראל לפגישות עסקיות:
הגשת בקשה להיתר כניסה תעשה דרך משרד הכלכלה על ידי החברה המזמינה את איש העסקים.
מידע נוסף בקישור הבא:
https://www.gov.il/he/service/foreign-businesspeople-entry-during-covid19
 
 
מקרים אחרים בהם עולה הצורך לנסוע לישראל
מסמכים נדרשים:
1. מכתב המסביר את המקרה.
2. צילום דרכון מבקש הבקשה.
3. צילום הדרכון הישראלי של האדם אותו אתם מתכוונים לפגוש/לבקר.
4. הוכחת קשר משפחתי עם בן המשפחה הישראלי שגר בישראל (תעודת לידה וכדומה).
5. מכתב המוכיח את דחיפות הנסיעה (מסמכי בית חולים וכדומה).
6.יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
7. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).

צפיפות בנתבג בימי קורונה לקראת גזרות חנוכה צילום יואב לימור

בכל הנוגע לכניסת אזרחים/תושבים ישראלים יש לעיין בהנחיות משרד הבריאות באתר"תעופה בזמן קורונה":  את הבקשות להיתר כניסה יש להגיש שלושה שבועות לפני הנסיעה המיועדת ולא יאוחר מ – 10 ימי עסקים לפני הטיסה. (בקשות שיוגשו מחוץ לטווח זמן זה, מוקדם מידי או מאוחר מידי, לא יטופלו כראוי!)
 ההיתר, באם יאושר, תקפו יהיה טוב לשימוש ל-14 יום מתאריך הפקתו ולכניסה אחת בלבד!  הגשת בקשה אחת לכל המשפחה (עד 6 נוסעים)
 
 
 
מי שחלו והחלימו או חוסנו בחו"ל

מי שחלו והחלימו או חוסנו בחו"ל ייכנסו לבידוד עם הגעתם לארץ ויוכלו לבקש פטור מבידוד באופן הבא:

• עליהם לבצע בדיקה סרולוגית בישראלבאחת המעבדות המוכרות על ידי משרד הבריאות.

• עם קבלת תוצאת בדיקה סרולוגית חיובית יפנו באמצעותהטופס המקוון לבקשה ליציאה חריגה במהלך בידוד. לטופס יש לצרף את התיעוד על תוצאת הבדיקה הסרולוגית החיובית שעשו בישראל ובנוסף גם תיעוד על בדיקת PCR , אנטיגן חיובית או סרולוגית שנעשו בחו"ל ומעידות על הדבקה או תעודת התחסנות רשמית. 

לתשומת לבכם, יש להמתין לפחות 10 ימים בין קבלת תוצאה חיובית לקורונה לבין ביצוע הבדיקה הסרולוגית.
יש להמתין לקבלת הודעת סמס ו/ או בדואר האלקטרוני אשר מאשרת את ביטול הבידוד. 

הנחיות לנכנסים למדינת ישראל

פעולות שיש לבצע לפני הטיסה לישראל

• כל הנוסעים המגיעים לישראל ששהו מעל 72 שעות בחו"ל יציגו לחברת התעופה לפני ההמראה תוצאת בדיקת PCR שלילית לנשאות לנגיף הקורונה. את הבדיקה יש לבצע בתוך 72 שעות לפני ההמראה לישראל. חובה זו תחול גם על מי שמחזיקים בתעודת התחסנות או אישור מחלים. הדבר מהווה תנאי כניסה לישראל. 

• נוסעים המגיעים לישראל ואין באפשרותם לבצע בדיקת PCR תוך 72 שעות לפני ההמראה לישראל בשל סיבות הומניטריות, צורך אישי מיוחד או אם קיים קושי ממשי של היעדר נגישות לבדיקות PCR במקום ההמראה, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים

• על הנוסעים המגיעים לישראל למלא טופס הצהרת כניסה לישראל.
בטופס ההצהרה יש למלא פרטים אישיים, פרטים על הבידוד והצהרת בריאות.
את טופס ההצהרה יש למלא בסמוך לטיסה ולא יותר מ – 24 שעות שלפני המראת הטיסה הנכנסת לישראל.

• אזרחים זרים המעוניינים להיכנס למדינת ישראל נדרשים להגיש בקשה לאישור כניסה לישראל מהקונסוליה הישראלית או מרשות האוכלוסין וההגירה. כניסתם של זרים לישראל תאושר במקרים חריגים בלבד.

• יש להדפיס אישור על מילוי הטפסים ולהביאו לנמל התעופה לצורך הצגתו לגורמים הרלוונטיים. יש לשמור את הטופס עד הכניסה למדינת ישראל (אחרי מעבר בביקורת הגבולות).

• יש להציג את תוצאת בדיקת ה-PCR לנציגי חברת התעופה, נציגי רשות האוכלוסין וההגירה ונציגי משרד הבריאות אשר נמצאים בשדה התעופה. למען הסר ספק, חולי קורונה אינם יכולים לעלות לטיסה.

הנחיות לזמן השהות בשדה התעופה, במהלך הטיסה ובמדינת ישראל

• יש לעטות מסכה באופן המכסה את האף והפה מרגע הכניסה לנמל התעופה (מגיל 7 ומעלה), ובמהלך הטיסה (מגיל 6 ומעלה).

• יש לשמור על ריחוק פיזי של לפחות 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו משק בית.

• יש להקפיד על היגיינה אישית כולל שטיפת ידיים ושימוש באמצעים לחיטוי ידיים.

טיסות המשך (קונקשן)

נוסעים המגיעים לישראל באמצעות טיסת המשך ושהו בחו"ל מעל 72 שעות יבצעו בדיקת PCR בתוך 72 שעות לפני ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה ובלבד שזמן ההמתנה בין הטיסה הראשונה לבין הטיסה שנוחתת בישראל קצר מ-24 שעות.

נוסעים זרים המפתחים תסמינים במהלך השהות בישראל

יש ליצור קשר עם מוקד מד"א בטלפון 101 או עם מוקד קול הבריאות: 5400* לצורך קבלת הנחיות.


טיסה נעימה!

מידע לנוסע מחלים או מחוסן המגיע לישראל

מי שחלו והחלימו בישראל ונמצאים במאגר המחלימים של משרד הבריאות או מי שחוסנו בישראל בשתי המנות, עברו 7 ימים מיום מתן המנה השנייה ונמצאים במאגר המחוסנים של משרד הבריאות אינם מחויבים בבידוד. 

מומלץ לכל אדם אשר חלה והבריא מקורונה או שחוסן לוודא כי קיבל אישור רשמי על היותו מחלים מקופת החולים בה הוא מבוטח או תעודת התחסנות ממשרד הבריאות.

מי שחוסנו בשתי מנות בישראל ויצאו מישראל טרם חלפו 7 ימים לאחר קבלת המנה השנייה יחויבו בבידוד עם חזרתם לארץ, כל עוד לא חלפו 21 ימים מיום קבלת המנה השנייה.


https://israeliweek.com/wp-admin/post.php?post=29776&action=edit

Featured

סקר מטריד בארה"ב: רוב המצביעים הדמוקרטים מעדיפים נשיא שלא יתמוך בסיוע צבאי לישראל

Published

on

סקר שפרסמו ביום חמישי סוכנות הידיעות רויטרס ומכון הסקרים איפסוס מעלה נתונים מדאיגים ביותר מבחינת ישראל, ולפיהם רוב המצביעים הדמוקרטים מעדיפים כעת מועמד לנשיאות שאינו תומך בהעברת סיוע צבאי לישראל. לפי הסקר, שנערך לאורך שלושה ימים השבוע, 56% מהנשאלים שהזדהו כדמוקרטים אמרו כי תמיכה של מועמד בסיוע צבאי כזה תפחית את הסיכוי שיצביעו לו, ורק 40% אמרו כי תמיכה שכזו דווקא תגדיל את הסיכוי שיתנו לו את קולם.

נתוני הסקר החדש משתלבים במגמה מדאיגה ממילא מבחינת ישראל במחנה הדמוקרטי. בשנים האחרונות התחזק מאוד כוחו של הפרוגרסיבי הרדיקלי במפלגה, ודמויות קולניות ביותר כמו אלכסנדרייה אוקטבו קורטז ואילהאן עומר וחברת הקונגרס ממוצא פלסטיניי רשידה טאליב משכנעות המוני בוחרים דמוקרטים לדרוש מהממשל הדמוקרטי לעצור את הסיוע המסורתי של ארה"ב לישראל בשל ה"התעללות" שלה לכאורה בפלסטינים.

למרות הלחץ עליו מצד מחוקקים דמוקרטים ומצד נתח גדול מהמצביעים של מפלגתו, הנשיא ביידן ממשיך לתת אור ירוק לפעולה הישראלית בעזה. השבוע התקבלה תזכורת לסכנה הפוליטית הטמונה בכך מבחינתו, כשיותר מ-100 אלף מצביעים בפריימריז הרפובליקנים במדינת המפתח מישיגן בחרו באפשרות לא מחוייב" במקום להצביע לביידן, כדי להביע את מחאתם על תמיכתו בישראל.

לפי הסקר מהיום, שיעור הולך וגדל של הדמוקרטים, גם אם מדובר עדיין במיעוט, מטיל על ישראל את האשמה למלחמה בעזה – 23% מהדמוקרטים מאשימים את ממשלת ישראל, בניגוד ל-13% בנובמבר. 46% מהדמוקרטים אמרו שהם מאשימים את חמאס, ירידה מ-54% בנובמבר. רוב מוחץ מהדמוקרטים גם מצהיר כי הוא רוצה מועמד לנשיאות שיקרא להפסקת אש.

מהצד השני של המתרס הפוליטי, המצב כצפוי הפוך. כ-62% מהרפובליקנים שהשתתפו בסקר הצהירו כי הם מעדיפים מועמד לנשיאות שיתמוך בהעברת סיוע צבאי לישראל, בעוד 34% אמרו כי תמיכה בסיוע כזה תפחית את הסיכוי שיצביעו לו.

לפי הסקר של רויטרס, בין ביידן ליריבו הצפוי בבחירות דונלנד טראמפ יש שוויון בתמיכה בדעת הקהל, וכל אחד מהם זוכה לתמיכת 36% מהבוחרים – שיעור נמוך ביותר.  בארה"ב מוכרעות הבחירות בשטית האלקטורים, ובהיבט הזה מצבו של ביידן ממשיך להיות רע. לפי סקר שפרסמה היום רשת "בלומברג", טראמפ מוביל על ביידן בשבע מדינות מפתח שהנשיא חייב לנצח כמעט בכולן אם ברצונו לזכות בכהונה נוספת בנובמבר: טראמפ מוליך ביתרון של 9% בצפון קרוליינה, 6% באריזונה, ג'ורג'יה, פנסילבניה ונבאדה, 4% בוויסקונסין ו-2% במישיגן. אם אלה יהיו התוצאות בבחירות, פירוש הדבר יהיה תבוסה מהדהדת לביידן.

המשך לקרוא

הפייסבוק שלנו

הירשם לניוזלטר שלנו

כתבות שבועיות