fbpx
Connect with us

Featured

טסים החודש לארץ? כל מה שצריך לדעת

Published

on

עידכון: האם מתאפשר ביקור בישראל לבעלי דרכון זר לאור הקלות הגבלות הקורונה?

להלן המקרים שבהם תאושר באופן חריג ולאחר בחינה, כניסתם של זרים לישראל, והמסמכים הנדרשים לכך

  

ילדים עד גיל 18 להורים ישראלים, המחזיקים בדרכון זר בלבד
 מסמכים נדרשים:
1. צילום דרכוני ההורים. 

2. העתק תעודת הלידה של הילד.

3. צילום הדרכון הזר של הילד.

4. יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד)

5. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).

6. הצהרה בדבר כניסה לישראל 

הערה: הורים גרושים חייבים להגיע לנציגות ולחתום על תצהיר. אם רק הורה אחד נוסע עם הילדים, על ההורה השני להגיע לנציגות ולחתום על הסכמתו לנסיעת הילד מחוץ למדינה. הורד טופס הצהרת הורה אשר ייחתם בקונסוליה
 
 
בני זוג של אזרחים ישראלים אשר רשומים כנשואים במשרד הפנים הישראלי (מרשם האוכלוסין)
מסמכים נדרשים:
1. צילום דרכון האזרח הישראלי.
2. צילום הדרכון הזר של בן הזוג הלא ישראלי.
3. צילום תעודת הנישואין מאומתת באישור אפוסטיל
4. יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
5. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
6. הצהרה בדבר כניסה לישראל 

 
בני זוג של אזרחים ישראלים אשר התחתנו בחו"ל ואינם רשומים כנשואים במרשם האוכלוסין הישראלי
מסמכים נדרשים:
1. צילום דרכון האזרח הישראלי.
2. צילום הדרכון הזר של בן הזוג הלא ישראלי.
3. צילום תעודת הנישואין מאומתת באישור אפוסטיל.
4. יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
5. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
6. הצהרה בדבר כניסה לישראל 

 
ידועים בציבור של אזרח ישראלי
מסמכים נדרשים:
1. צילום דרכון האזרח הישראלי.
2. צילום הדרכון הזר של בן הזוג הלא ישראלי.
3. הוכחת חיים משותפים: חשבון בנק, חשבונות אחזקת בית, תמונות משותפות עם תאריך וכדומה.
4. יש לצרף זמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
5. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
6. הצהרה בדבר כניסה לישראל – ניתן למצוא בסוף עמוד זה
 

זר שיש לו בן משפחה ישראלי (אזרח או תושב) מדרגה ראשונה השוהה בישראל, רשאי להגיע עם בן/בת הזוג וילדיהם הזרים לביקור בישראל (מחוסנים או מחלימים בלבד)
מסמכים נדרשים:
1. צילומי דרכונים של מבקשי הבקשה.
2. צילום הדרכון של בן המשפחה השוהה בישראל.
4. הוכחת קשר משפחתי בין המבקשים לקרוב המשפחה השוהה בישראל – אם יש בקשה לכניסת משפחה – הוכחת קשר בין בני המשפחה.
5. יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
6. תעודת מחלים או תעודת מחוסן
7. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
8. הצהרה בדבר כניסה לישראל  
 
השתתפות בחתונה
דרכון של מבקשי הבקשה 
דרכונים של הזוג המתחתן
אישור רישום ברבנות (אם יש לך את הנוסח שמחקנו, תראה מה היה כתבו שם, היה עוד משהו לדעתי)הזמנה לחתונה
הוכחת קשר משפחתי בין כל מגישי הבקשה, ובין מגישי הבקשה לבעל האירוע (תעודות לידה, תעודת נישואין)
יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
הורי החתן או הכלה יוכלו לבקש היתר כניסה גם אם אינם מחוסנים או מחלימים.
קרובים אחרים מקרבה ראשונה, יש לפעול בהתאם לקטגוריה בקודמת (קרבה ראשונה למחוסנים ומחלימים בלבד).
הצהרה בדבר כניסה לישראל  
 
 
השתתפות בהלוויה – אבלים מקרבה ראשונה, ללא בני זוג והגעה להלוויה ל-24 שעות בלבד
מסמכים נדרשים:
1. צילום דרכון מבקש הבקשה.
2. צילום דרכון בן המשפחה שנפטר.
3. צילום תעודת הפטירה של בן המשפחה.
4. הוכחת קשר משפחתי לנפטר כדוגמת תעודת לידה.
5. יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
6.ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).
7. הצהרה בדבר כניסה לישראל

 סטודנטים זרים שהתחילו לימודיהם בישראל ונמצאים בחו"ל
מסמכים נדרשים:

צילום דרכון

צילום ויזת סטודנט

ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).

יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).

אישור קבלה למוסד הלימודי או אשרה בתוקף

אישור שהמוסד הלימודי עומד בהנחיות משרד הבריאות ואושר לחזרה ללימודים (תו סגול)

הצהרה בדבר כניסה לישראל  
 
אנשי עסקים זרים אשר בכוונתם להגיע לישראל לפגישות עסקיות:
הגשת בקשה להיתר כניסה תעשה דרך משרד הכלכלה על ידי החברה המזמינה את איש העסקים.
מידע נוסף בקישור הבא:
https://www.gov.il/he/service/foreign-businesspeople-entry-during-covid19
 
 
מקרים אחרים בהם עולה הצורך לנסוע לישראל
מסמכים נדרשים:
1. מכתב המסביר את המקרה.
2. צילום דרכון מבקש הבקשה.
3. צילום הדרכון הישראלי של האדם אותו אתם מתכוונים לפגוש/לבקר.
4. הוכחת קשר משפחתי עם בן המשפחה הישראלי שגר בישראל (תעודת לידה וכדומה).
5. מכתב המוכיח את דחיפות הנסיעה (מסמכי בית חולים וכדומה).
6.יש לצרף הזמנת כרטיס טיסה או לציין תאריך הטיסה משוער (ההיתר הינו חד פעמי ותקף לשבועיים בלבד).
7. ביטוח בריאות עם התייחסות ספציפית לכיסוי וירוס הקורונה החדש מחוץ לארה"ב (יש לרכוש ולהציג רק לאחר אישור הנסיעה).

צפיפות בנתבג בימי קורונה לקראת גזרות חנוכה צילום יואב לימור

בכל הנוגע לכניסת אזרחים/תושבים ישראלים יש לעיין בהנחיות משרד הבריאות באתר"תעופה בזמן קורונה":  את הבקשות להיתר כניסה יש להגיש שלושה שבועות לפני הנסיעה המיועדת ולא יאוחר מ – 10 ימי עסקים לפני הטיסה. (בקשות שיוגשו מחוץ לטווח זמן זה, מוקדם מידי או מאוחר מידי, לא יטופלו כראוי!)
 ההיתר, באם יאושר, תקפו יהיה טוב לשימוש ל-14 יום מתאריך הפקתו ולכניסה אחת בלבד!  הגשת בקשה אחת לכל המשפחה (עד 6 נוסעים)
 
 
 
מי שחלו והחלימו או חוסנו בחו"ל

מי שחלו והחלימו או חוסנו בחו"ל ייכנסו לבידוד עם הגעתם לארץ ויוכלו לבקש פטור מבידוד באופן הבא:

• עליהם לבצע בדיקה סרולוגית בישראלבאחת המעבדות המוכרות על ידי משרד הבריאות.

• עם קבלת תוצאת בדיקה סרולוגית חיובית יפנו באמצעותהטופס המקוון לבקשה ליציאה חריגה במהלך בידוד. לטופס יש לצרף את התיעוד על תוצאת הבדיקה הסרולוגית החיובית שעשו בישראל ובנוסף גם תיעוד על בדיקת PCR , אנטיגן חיובית או סרולוגית שנעשו בחו"ל ומעידות על הדבקה או תעודת התחסנות רשמית. 

לתשומת לבכם, יש להמתין לפחות 10 ימים בין קבלת תוצאה חיובית לקורונה לבין ביצוע הבדיקה הסרולוגית.
יש להמתין לקבלת הודעת סמס ו/ או בדואר האלקטרוני אשר מאשרת את ביטול הבידוד. 

הנחיות לנכנסים למדינת ישראל

פעולות שיש לבצע לפני הטיסה לישראל

• כל הנוסעים המגיעים לישראל ששהו מעל 72 שעות בחו"ל יציגו לחברת התעופה לפני ההמראה תוצאת בדיקת PCR שלילית לנשאות לנגיף הקורונה. את הבדיקה יש לבצע בתוך 72 שעות לפני ההמראה לישראל. חובה זו תחול גם על מי שמחזיקים בתעודת התחסנות או אישור מחלים. הדבר מהווה תנאי כניסה לישראל. 

• נוסעים המגיעים לישראל ואין באפשרותם לבצע בדיקת PCR תוך 72 שעות לפני ההמראה לישראל בשל סיבות הומניטריות, צורך אישי מיוחד או אם קיים קושי ממשי של היעדר נגישות לבדיקות PCR במקום ההמראה, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים

• על הנוסעים המגיעים לישראל למלא טופס הצהרת כניסה לישראל.
בטופס ההצהרה יש למלא פרטים אישיים, פרטים על הבידוד והצהרת בריאות.
את טופס ההצהרה יש למלא בסמוך לטיסה ולא יותר מ – 24 שעות שלפני המראת הטיסה הנכנסת לישראל.

• אזרחים זרים המעוניינים להיכנס למדינת ישראל נדרשים להגיש בקשה לאישור כניסה לישראל מהקונסוליה הישראלית או מרשות האוכלוסין וההגירה. כניסתם של זרים לישראל תאושר במקרים חריגים בלבד.

• יש להדפיס אישור על מילוי הטפסים ולהביאו לנמל התעופה לצורך הצגתו לגורמים הרלוונטיים. יש לשמור את הטופס עד הכניסה למדינת ישראל (אחרי מעבר בביקורת הגבולות).

• יש להציג את תוצאת בדיקת ה-PCR לנציגי חברת התעופה, נציגי רשות האוכלוסין וההגירה ונציגי משרד הבריאות אשר נמצאים בשדה התעופה. למען הסר ספק, חולי קורונה אינם יכולים לעלות לטיסה.

הנחיות לזמן השהות בשדה התעופה, במהלך הטיסה ובמדינת ישראל

• יש לעטות מסכה באופן המכסה את האף והפה מרגע הכניסה לנמל התעופה (מגיל 7 ומעלה), ובמהלך הטיסה (מגיל 6 ומעלה).

• יש לשמור על ריחוק פיזי של לפחות 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו משק בית.

• יש להקפיד על היגיינה אישית כולל שטיפת ידיים ושימוש באמצעים לחיטוי ידיים.

טיסות המשך (קונקשן)

נוסעים המגיעים לישראל באמצעות טיסת המשך ושהו בחו"ל מעל 72 שעות יבצעו בדיקת PCR בתוך 72 שעות לפני ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה ובלבד שזמן ההמתנה בין הטיסה הראשונה לבין הטיסה שנוחתת בישראל קצר מ-24 שעות.

נוסעים זרים המפתחים תסמינים במהלך השהות בישראל

יש ליצור קשר עם מוקד מד"א בטלפון 101 או עם מוקד קול הבריאות: 5400* לצורך קבלת הנחיות.


טיסה נעימה!

מידע לנוסע מחלים או מחוסן המגיע לישראל

מי שחלו והחלימו בישראל ונמצאים במאגר המחלימים של משרד הבריאות או מי שחוסנו בישראל בשתי המנות, עברו 7 ימים מיום מתן המנה השנייה ונמצאים במאגר המחוסנים של משרד הבריאות אינם מחויבים בבידוד. 

מומלץ לכל אדם אשר חלה והבריא מקורונה או שחוסן לוודא כי קיבל אישור רשמי על היותו מחלים מקופת החולים בה הוא מבוטח או תעודת התחסנות ממשרד הבריאות.

מי שחוסנו בשתי מנות בישראל ויצאו מישראל טרם חלפו 7 ימים לאחר קבלת המנה השנייה יחויבו בבידוד עם חזרתם לארץ, כל עוד לא חלפו 21 ימים מיום קבלת המנה השנייה.


https://israeliweek.com/wp-admin/post.php?post=29776&action=edit

Featured

ערב הנאום לאומה: שני שליש מהדמוקרטים לא תומכים בכהונה שנייה של הנשיא ביידן; מכה פיננסית קשה לטראמפ 

Published

on

רוב הדמוקרטים בארה"ב חושבים כעת שקדנציה אחת מספיקה לנשיא ג'ו ביידן, למרות כוונותיו העקשניות להיבחר מחדש ב-2024. כך עולה מסקר חדש של ה-Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, שמראה שרק 37% מהדמוקרטים אומרים שהם רוצים שהוא ישלים כהונה שנייה, ירידה מ-52 האחוזים בשבועות שלפני בחירות אמצע הקדנציה בשנה שעברה.

בעוד שביידן הכריע את ניצחונותיו בחקיקה ויכולתו למשול, הסקר מצביע על כך שיחסית מעט מאזרחי ארה"ב נותנים לו ציונים גבוהים בשניהם. ראיונות המשך עם משתתפים בסקר מצביעים על כך שרבים מאמינים שגילו של בן ה-80 הוא נטל, כאשר אנשים מתמקדים בשיעול שלו, בהליכתו, בצרת הדיבור שלו ובאפשרות שהעבודה המלחיצה ביותר בעולם תתאים יותר למישהו צעיר יותר. "אני, בכנות, חושבת שהוא יהיה מבוגר מדי", אמרה שרה אוברמן, בת 37, דמוקרטית שעובדת בחינוך בראלי, צפון קרוליינה. "נעדיף מישהו צעיר יותר במשרד הנשיא".

כשהנשיא ייתן את נאום מצב האומה שלו, יש לו הזדמנות להתמודד עם ספקות בסיסיים לגבי כשירותו למשול. ביידן נשען בעבר בכבדות על הרקורד שלו כדי לומר שהוא יותר מאשר עומד במשימה. כשנשאל אם הוא יכול להתמודד עם תחומי האחריות של המשרד בגילו, הנשיא הגיב לעתים קרובות כאילו הוא מוכן להתערב על כך: "תראה אותי".

מועמדים דמוקרטיים הצליחו יותר מהצפוי בבחירות אמצע הקדנציה של 2022. המפלגה הדמוקרטית הרחיבה את שליטתה בסנאט במושב אחד ואיבדה בקושי את הרוב בבית הנבחרים למרות שההיסטוריה הראתה שיהיה גל רפובליקני.

בסך הכל, 41% מרוצים מתפקודו של ביידן כנשיא, כך עולה מהסקר, בדומה לרייטינג בסוף השנה שעברה. רוב הדמוקרטים עדיין מרוצים ממה שביידן עושה כנשיא, אך התיאבון שלהם למסע בחירות חוזר ירד למרות הרקורד שלו בבחירות. רק 22% מאזרחי ארה"ב בעלי זכות הצבעה אומרים שהוא צריך להתמודד שוב, ירידה מ-29 האחוזים שאמרו זאת לפני בחירות אמצע הקדנציה בשנה שעברה.

הירידה בקרב הדמוקרטים הטוענים כי ביידן צריך לרוץ שוב לנשיאות נראית מרוכזת בקרב צעירים יותר. בקרב הדמוקרטים בני 45 ומעלה, 49% אומרים שביידן צריך להתמודד מחדש, כמעט כמו 58 האחוזים שאמרו זאת באוקטובר. אבל בקרב אלה מתחת לגיל 45, 23% אומרים כעת שעליו לרוץ לבחירה מחדש, לאחר ש-45 אחוזים אמרו זאת לפני הקדנציה.

לינדה לוקווד, דמוקרטית וגמלאית מקנזס סיטי שבמדינת קנזס, אמרה שהיא לא כל כך מודאגת מהגיל של ביידן. "נראה שהוא במצב די טוב לדעתי, וזה בא מאישה בת 76", אמרה לוקווד. "ייתכן שאתה קצת יותר זהיר בירידה במדרגות ככל שאתה מזדקן, אבל אם המוח שלך עדיין עובד- זה החלק החשוב".

ביידן, כבר הנשיא המבוגר ביותר בהיסטוריה של ארה"ב, נשאל באופן תדיר לגבי גילו, שכן הוא יהיה בן 86 אם ישלים שמונה שנים שלמות כנשיא. לעתים קרובות הוא עובד עד מאוחר ועומד במשך שעות. עם זאת, הוא היה דמות פוליטית לאומית במשך חצי מאה, לאחר שנבחר לראשונה לסנאט במדינת דלאוור ב-1972, והרגעים שבהם הוא מופיע אבוד על הבמה או מעד בנאומים יכולים למשוך יותר תשומת לב מאשר המדיניות שלו.

שר התחבורה פיט בוטיג'ג', בן 41, שביקש להיות המועמד הדמוקרטי לנשיאות ב-2020, הודה ב-CNN כי "טיעונים דוריים יכולים להיות חזקים. הטיעון החזק מכולם הוא תוצאות", אמר בוטיג'ג', "ואתה לא יכול להתווכח – או לפחות הייתי אומר שאתה לא יכול להתווכח עם פרצוף רציני – שזה לא דבר טוב שנוצרו 12 מיליון מקומות עבודה תחת הנשיא הזה".

מצביעים כמו רוס טראקי, עורך דין בן 35 במדינת מישיגן, מתבוננים בנשיא בזהירות. טראקי לא הצביע עבור ביידן או המועמד הרפובליקני דונלד טראמפ בשנת 2020. הוא מרגיש כאילו ביידן היה האחרון בשורה של נשיאים "נמוכים". "הגיל שלו, ואולי גם החדות הנפשית שלו, הם לא איפה שהייתי רוצה שהמנהיג של המדינה יהיה", אמר טראקי. "לפעמים הוא נראה כאדם זקן שעבר את שיאו. לפעמים אני קצת מרחם על הבחור שנדחף החוצה מול קהל".

ביידן הדגיש שוב ושוב בנאומים שחיוני שהציבור יידע את כל מה שהממשל שלו עושה: ארבעה ניצחונות חקיקה גדולים עם הקלות בנגיף הקורונה, חוק התשתית הדו-מפלגתית, חוק הצ'יפים והמדע, וצעדי מס והוצאות שעוזרים לטפל בשינויי האקלים ולשפר את היכולת של מס הכנסה לאכוף את קוד המס ולעזור למשלמי המסים.

עם זאת, רק ל-13% יש אמון רב ביכולתו של ביידן להשיג יעדי מדיניות מרכזיים, שיקוף אפשרי של העובדה שכעת עליו לעבוד עם רוב רפובליקני בבית הנבחרים שרוצה לקצץ בהוצאות בתמורה להסרת סמכות ההלוואות החוקית של הממשלה. הסקר גם מראה שרק 23% מהמבוגרים בארה"ב אומרים שיש להם "מידה רבה" של אמון שביידן ינהל ביעילות את הבית הלבן. זה ירד מ-28% לפני שנה ונשאר נמוך משמעותית מ-44 אחוזים לפני שנתיים, בדיוק כשביידן נכנס לתפקיד.

גם המצביעים הרפובליקנים אינם מוכנים לתת לביידן את היתרון של הספק, ופוגעים ברייטינג שלו. ג'ון רודריגז, בן 76, תמך בטראמפ והניח שביידן רק מבצע את הצעותיהם של עוזריו. זה יוצר אתגר לנשיא שהבטיח לאחד את המדינה. "אני מאמין שהוא לא זה שמבקל את ההחלטות", אמר רודריגז, המתגורר בקאטלר ביי, פלורידה. "הוא בובה שאומרים לו לאן ללכת ומה להגיד".

אבל המכשול העיקרי עבור ביידן עשוי להיות מצביעים כמו ויקראם ג'וגלקאר, 46, שעובד בתעשיית המחשבים באוסטין, טקסס. הוא תמך בנשיא ב-2020, רק כדי לסכם את תחושותיו לגבי תקופתו של ביידן בתפקיד כ"לא משהו". "ההחלטה אם מישהו צריך להתמודד או לא אינה תלויה בי", אמר ג'וגלקר. "אני לא יודע מי יהיה בקלפי, אבל אני מקווה שזה יהיה מישהו טוב יותר מהמפלגה שלו".

מכה קשה לטראמפ: קבוצת האחים קוך לא תתמוך במירוץ שלו לבית הלבן

הקבוצה הפוליטית שהקימו האחים המיליארדרים השמרנים צ'רלס קוך ואחיו המנוח דיוויד קוך, מאותתת כי לא תתמוך בדונלד טראמפ בבחירות המקדימות של המפלגה הרפובליקאית לקראת בחירות 2024. בקבוצה מסרו כי בכוונתם לתמוך ב"מי שיוכל להצעיד את ארצנו קדימה, ויוכל לנצח".

מזכר של עמותה שהקימו האחים קוך ב-2004, נכתב כי כדי שיהיו מנהיגים שיכולים להתגבר על "הפוליטיקה הפגומה" בוושינגטון – ולהשיג מועמדים טובים מאלה שהרפובליקאים מציגים – הקבוצה חייבת להיות מעורבת בבחירות בשלב מוקדם יותר. עמותת על היא עמותה פוליטית שפועלת למען מועמד או מפלגה.

"כדי לכתוב פרק חדש בארץ שלנו, אנחנו צריכים לפתוח דף חדש", כתבה במזכר אמילי סיידל, מנכ"לית AFP ויועצת בכירה לעמותה. "הדבר הטוב ביותר הוא שיהיה לנו ב-2025 נשיא שייצג פרק חדש. הציבור בארה"ב הראה שהוא מוכן להתקדם, ו-AFP תסייע להם לעשות זאת".

 AFP הוציאה כמעט 80 מיליון דולר על מועמדים בבחירות אמצע הקדנציה של השנה שעברה, לפי האתר OpenSecrets – כולל ב-22 בחירות מקדימות ברמה הפדרלית וכמעט 200 נוספות ברמת המדינות, לפי המזכר.

האחים קוך תמכו במשך שנים ארוכות במועמדים רפובליקאים, בהם טראמפ, אך במהלך תקופת נשיאותו של טראמפ יצאו נגד לא מעט יוזמות שלו, 

טראמפ מתכנן להתמודד בפעם השלישית על הנשיאות, אולם סקרים מראים כי רוב הבוחרים של המפלגה הרפובליקאית מעוניינים במועמד אחר – כמו מושל פלורידה רון דיסנטיס, שצפוי להכריז על כניסתו למרוץ. דיסנטיס תומך במדיניות של טראמפ, אך אין לו את המטען הפוליטי שטראמפ נושא עמו.

טראמפ הוא היחיד במפלגה הרפובליקאית שהודיע כי יתמודד על המועמדות מטעם המפלגה בבחירות לנשיאות. ניקי היילי, לשעבר מושלת דרום קרוליינה ושגרירת ארה"ב באו"ם, צפויה להכריז על התמודדותה ב-15 בפברואר. כמה מועמדים נוספים מלבד דיסנטיס שוקלים גם הם לעשות זאת.

המשך לקרוא

הפייסבוק שלנו

הירשם לניוזלטר שלנו

כתבות שבועיות