Connect with us

נפש

ספר הזוהר: חובה בכל בית

Published

on

זהו לא רק ספר של לימוד על חוקי היקום, אלא כולל בתוכו אנרגיה ואור של שפע לכל מי שאוחז בו

ספר הזוהר נכתב לפני כאלפיים שנים ע״י רבי שמעון בר יוחאי אשר ביאר את פנימיות התורה וגילה את חוקי היקום. בזמן שחכמי יוון העתיקה טענו כי כדור הארץ הוא שטוח, רבי שמעון כבר כתב בספר הזוהר כי כדור הארץ הוא עגול. 

ע״פ המסורת ניתנה הרשות לרבי שמעון להעביר אור אין סופי של בריאות,הגנה, עושר, אהבה וגדילה רוחנית דרך צירופי האותיות. מכיוון שהעולם נברא דרך 22 האותיות העבריות, מטרת ספר הזוהר כמו מטרת התפילה המורכבת מאותיות עבריות, היא לעזור לנו להתחבר לשורש הרוחני שלנו, לגדולה ולייעוד האמיתי שכל אחד ואחת מאיתנו באנו לגלות בעולם.

העובדה שספר הזוהר נכתב בארמית, שפה אשר היתה ידועה כשפת העם בזמן כתיבתו, מעידה על כך שמטרת כתיבתו של הזוהר היתה לאפשר דוקא לפשוטי העם ללמוד ולהתחבר לאור הגנוז בזוהר.   בנוסף, המקובלים ידעו שכוח השפה היחידה אשר המלאכים אינם מבינים היא השפה הארמית, דבר המאפשר לכל מי שקורא בספר הזוהר להתחבר ישירות לאור הפשוט של הבורא. באור של הבורא יש את הכל ולכן ספר הזוהר מחבר אותנו לכל האור.

רבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון בר יוחאי היה ידוע כגדול המקובלים אשר עליו נאמר ״הקב״ה גוזר ורבי שמעון מבטל״ – לא היתה גזירה אשר רבי שמעון לא ביטל. באחד מהסיפורים המפורסמים בזוהר מסופר על אחד מתלמידיו של רבי שמעון בשם רבי יצחק, אשר היה צריך לעזוב את העולם, אולם רבי שמעון לא נתן למלאך השלילי להיכנס לביתו עד אשר התפלל וביקש להשאיר את רבי יצחק בחיים. מייד יצאה בת קול מהשמים אשר בישרה לרבי שמעון כי הוא יהיה ערב לחייו של רבי יצחק והגזירה בוטלה.

״אין גזר הדין קיים במקום של רבי שמעון״ – זהו פסוק מספר הזוהר, אשר מלמד על כך שכל אדם אשר מתחבר לספר הזוהר, מגלה אור כל כך גדול אשר  בכוחו לבטל את כל הדינים מחייו. מכאן ההבנה כי ספר הזוהר הוא לא רק ספר של לימוד על חוקי היקום, אלא כולל בתוכו אנרגיה ואור של שפע לכל מי שאוחז בו.

רבי שמעון שהה במערה בפקיעין במשך כ13- שנים עם בנו אלעזר ושם התגלו אליו כל סודות התורה. משה רבינו ואליהו הנביא היו באים ללמדו פעמיים ביום. רבי שמעון הגיע למדרגה שבה הוא השיג את כל האורות המקיפים של כל הנשמות ביקום, ולכן יש בכוחו של ספר הזוהר לעזור לכל אדם להשלים ולהעצים את הכוח הרוחני והגשמי שלו, אפילו מבלי להבין את מה שהוא קורא (העין היא החלון של הנשמה, ניתן לסרוק את האותיות של הזוהר ולמשוך שפע עצום של אור לחיינו).

מחבר את האדם לייעוד שלו

בשל העובדה כי כל האור אשר התגלה בזמן בריאת העולם נגנז ונכנס לאחר מכן בספר הזוהר, ניתן ע״י הקריאה בספר הזוהר להתחבר לשלמות הרוחנית שלנו בצורה הפשוטה והמהירה  ביותר.

במקום לעבור ניסיונות בחיים, אשר בד״כ מגיעים דרך כאב ואתגרים קשים, ניתן להתחבר  דרך הקריאה בזוהר למציאות של עץ החיים. מציאות שבה הכל נמצא באחדות והחושך חייב להסתלק. בנוסף, כל אדם אשר מתחבר לספר הזוהר, מרגיש כי הוא רוצה לתת יותר לאחרים ובמקביל לנקות את התכונות האנוכיות שלו.

לכן, אין זה מקרה, שיש אנשים אשר ברגע שספר הזוהר נקרה בדרכם, הם מייד מרגישים את האור שבתוכו ומשתוקקים ללמוד ולקרוא בו, לעומת אנשים אחרים, אשר טוענים, בחוסר הבנה, שלא כדאי לקרוא בזוהר, פשוט בגלל שהם אינם מוכנים להכילו. לכן ההכנה היחידה הנדרשת על מנת לקרוא בזוהר היא פשוטה ביותר: להיות פתוח להכניס יותר אור לחיי.

מדוע כדאי לקרוא בספר הזוהר?

בכל פעם שאנו מוציאים מילים מפינו, חלקים מאנרגיית הנשמה עוזבים אותנו ואנו מקבלים אנרגיה חדשה בחזרה. אם האדם מדבר בצורה שלילית אז האנרגיה אשר חוזרת אליו היא שלילית והופכת להיות מקור המילוי שלו. לעומת זאת כאשר האדם קורא מהזוהר, האור הגנוז של ספר הזוהר נכנס אליו בחזרה והופך להיות מקור המילוי שלו. ממש כמו שעושים החלפת שמנים לרכב, כך, כאשר קוראים בספר הזוהר, האנרגיה השלילית יוצאת מאיתנו ונכנסת אנרגיה של אור בחזרה.

גדולי המקובלים בכל הדורות העבירו מסר לכל תלמידיהם וזה המסר שקיבלתי ממורי, הרב ברג: ״זה הכל תלוי בספר הזוהר״

מדוע היה איסור ללמוד מהזוהר?

״ ומצאתי כתוב מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב, עד תשלום ה׳ אלפים ר״נ ( 1490) ומשם ואילך נקרא ״דור בתראה״ ( דור אחרון) והותרה הגזירה והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. (רבי אברהם אזולאי, גדול מקובלי מרוקו, הקדמה לספרו ״אור החמה״)

 במרוצת הדורות קמו רבנים רבים אשר התנגדו ללימוד מספר הזוהר, בטענה שהאנשים אינם מוכנים לכך, אך רבי שמעון ידע שזה חלק ממלחמת האור בחושך, מכיוון שהאור של הזוהר הוא כל כך עצום, ויכול לסלק את כל החושך מהעולם, ההתנגדות אליו תלך ותגדל. רבי שמעון ידע שאם בני אדם היו מודעים לאור שיש בספר הזוהר, אור אשר יכול לרפא כל אדם ולחברו מייד למציאות טובה יותר, אף אחד לא היה מרשה לעצמו לעבור יום מבלי להתחבר לאור של הזוהר. העין משמשת כחלון לנשמהולכן, המליצו חכמי ישראל, לקרוא או לסרוק את אותיות הזוהר גם אם לא מבינים את מה שקוראים.   העובדה שפעולה זאת היא קלה ופשוטה, גרמה לרוב האנשים להימנע מקריאה בספר הזוהר במשך מאות שנים.

האור של ספר הזוהר מתגלה בדורנו

״כשהחיבור הזה של ספר הזוהר יתגלה בעולם, המונים יתאספו ללמוד בו״

(זוהר חדש, עמוד קמ״ח). ספר הזוהר, כולל ידע וכלים שמתאימים לחיינו היום: בריאות וריפוי,עושר ופרנסה,  מציאת הזיווג הנכון וחיזוק הקשר הקיים, הגדלת הרצון, חיבור לייעוד ועוד. כך למשל, לחיזוק מערכת החיסון ואנרגיה של רפואה מומלץ לקרוא בפרשת פנחס, העוסקת בענייני גוף האדם. לנישואין ולמציאת זוגיות טובה, מומלץ לקרוא בפרשת תרומה, העוסקת באיחוד שני חלקיה של הנשמה. לפרנסה בשפע, מומלץ לקרוא בפרשת מקץ, העוסקת בסיפורו של יוסף הצדיק, שהפך להיות צינור לכל השפע בעולם. כמובן שניתן לקרוא כל שבוע על המשמעות הפנימית של פרשת השבוע. לימוד אשר מעורר השראה לכל השבוע.

כאשר משה רבנו שהוריד את התורה לכל העולם פגש את רבי שמעון בעולמות העליונים הוא אמר לרבי שמעון: ״והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזוהר… ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזוהר, יפקון היה מן גלותא ברחמי״ (ספר הזוהר, פרשת נשא, פסוק צ׳) והפירוש: והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, בחיבור הזה שלך, של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ספר הזוהר. ומשום שעתידים ישראל לטעום מעץ החיים שהוא ספר הזוהר הזה, יצאו בו מן הגלות ברחמים. 

האור של ספר הזוהר, האור של רבי שמעון בר יוחאי, מאפשר לכל מי שרוצה, להפוך את החושך לאור בדרך הפשוטה ביותר: הביאו את ספר הזוהר לבתיכם! 

==

אשמח לעשות את המשלוח עד אליכם ולהסביר באופן אישי כיצד להתחבר לברכות של ספר הזוהר.

Avner.madar@kabbalah.com

לחץ להגיב

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

נפש

חודש תמוז ומזל סרטן

Published

on

החוק הרוחני הראשון שהתגלה בזמן בריאת העולם הוא חוק שיווי צורה: אם את/ה רוצה אור תתנהג/י  כמו האור 

אנו נמצאים בתחילתו של חודש תמוז הנחשב לחודש מאתגר במיוחד. אחת מהסיבות מדוע אברהם אבינו העניק את השם ״סרטן״ למזלו של חודש תמוז היא משום שחודש זה מאופיין בחוסר איזון, בדומה לבעל החיים סרטן, אשר לא מצליח ללכת ישר אלא רק באלכסון ימני או שמאלי. 

השם סרטן נחלק לשניים: סרטן. המילה טן מקורה בארמית ופירושה טינה וכאוס. מכאן ששמו של החודש מראה על ההזדמנות אשר ניתנת לנו החודש לסלק את השנאה ואת השורש לכאוס בחיינו. כיוון שרוב המחלות מתחילות בחוסר איזון רגשי המאפיין את חודש תמוז, דוקא בחודש זה ניתן לאזן ולרפא את עצמנו ובעיקר את מחשבותינו.

האותיות שבראו את החודש

תמוז הוא החודש היחיד אשר נשלט בידי הירח, המייצג ע״פ חכמת הקבלה את העיקרון הנקבי ביקום ואת העולם הגשמי המוגבל. האותיות העבריות אשר מחברות אותנו לחודש תמוז ומזל סרטן הן: האות ת אשר  בראה את הירח, והאות ח אשר בראה את מזל סרטן. האות ת״ו היא האות האחרונה באלף בית העברי, ולכן היא מסמלת סופיות ומגבלות. האות חי״ת מורכבת משלוש אותיות וי״ו וי״ו וי״ו, אשר מייצגות את כח הריפוי של אור הבורא.

מומלץ לכוון על האות ח ועל האות ת בכל בוקר, לדמיין אור לבן אשר בוקע מתוך האותיות וממלא אתכם באור של רפואה. המדיטציה על האותיות הייחודיות של כל חודש, מאפשרת לנו להתחבר לצד החיובי ולברכות הזמינות לנו ב-30 הימים הבאים.

אחד משלושת החודשים הכי ״שליליים״ בשנה

חודש תמוז הוא אחד משלושת החודשים ה״שליליים״ ביותר בשנה, ביחד עם אב( אריה) וטבת ( גדי). באסטרולוגיה הקבלית, המושג שלילי מתייחס לדין.

במהלך שלושת החודשים הללו, אנחנו רואים שהדין מגיע בצורה ישירה יותר. יש בעולם פחות חמלה ופחות זמן בין הסיבה לתוצאה, כלומר, כפי שהאדם מתנהג, כך התוצאות של פעולותיו מתגלות מייד לחיובי או לשלילי. 

לא מומלץ לתת לתחושות של ריקנות ועצבות למלא אותנו, כיוון שתקופה זאת מביאה עימה רק הזדמנויות לגדילה בכל היבטי החיים.

חודש עם שפע של אור

מזל סרטן, ביחד עם מזל אריה הם המזלות היחידים אשר מקבלים את מלוא ההשפעה שלהם רק מכוכב אחד. מזל סרטן מושפע רק מהירח ומזל אריה מושפע רק מהשמש. שאר 10 המזלות נשלטים בידי חמישה כוכבים –  כל כוכב שולט בשני מזלות. (לדוגמא כוכב שבתאי שולט גם במזל גדי וגם במזל דלי ועוד). מזל סרטן הוא המזל היחיד שנשלט בידי הירח, ולכן האנרגיה של הירח מתגלה בו בשיא עוצמתה. השפעתו של הירח, מודגשת ביותר אצל בני מזל סרטן, אולם גם כל שאר המזלות ירגישו את מצבי הרוח העולים ויורדים בקיצוניות במהלך החודש כמו האוקיינוסים המושפעים מהירח  בזמני הגאות והשפל. הכעס והעצבות עלולים להתעורר החודש ביותר קלות מכל שאר החודשים.

האופי של מזל סרטן

על מנת להבין את אופיו  של מזל סרטן, צריך תחילה להבין את מהותו של הירח.

מכיוון שהירח הוא השכן הקרוב ביותר שלנו, ומראה לנו בכל לילה פנים אחרות, לכן, לא פלא שבני מזל סרטן מתאפיינים בחוסר יציבות, בחוסר ביטחון ובחוסר ודאות.

בני מזל סרטן, נוטים למצוא ביטחון ויציבות בנחמות חומריות ולעיתים מתנהלים כמו ילדים להורים לא יציבים. ילדים אלה מפצים על חוסר הביטחון שלהם, בכך שהם נעשים זהירים, חרדים ורכושניים.

כמו בעל החיים סרטן, גם בני מזל סרטן יכולים לבנות סביב עצמם קליפה מגוננת.

לבני המזל, יש גם נטייה לבעיות רגשיות. הם נוטים לדיכאון ולמצבי רוח מתחלפים, הם יכולים לעבור משמחה לעצב וכעס ובחזרה לשמחה תוך מספר שניות.

אחד ההיבטים החיוביים שיש לכך הוא, שרגישות היתר שלהם מאפשרת להם להרגיש במהירות מה האחר צריך או רוצה, והם ניחנו ביכולות אינטואיטיבית מדהימות.

תכונה נוספת המאפיינת את בני המזל היא פגיעות. אנשים אשר נולדו בחודש תמוז, הם בעלי נטייה להיפגע במהירות, ולכן הם נקרעים כל הזמן בין הרגישות שלהם לזולת, לבין הצורך שלהם להגן על עצמם ולא להיפגע.

מסיבה זו, הם נוטים להיכנס בתוך קונכייה ולהסתתר מאחרי מסיכה שהכל בסדר אצלם. הפחד שלהם מפני היפגעות עלול לשתק אותם ולמנוע בעדם מלעשות כל פעולה שיכולה להביא תועלת לזולת או לעצמם.

השפעת הירח על בני מזל סרטן 

בשל היותם נשלטים ע״י הירח המקושר עם העולם הגשמי (השמש מייצגת את החלק הזכרי ואת העולם הרוחני, ואילו הירח מייצג את הצד הנקבי ואת העולם הגשמי) בני מזל סרטן חשים שאין להם שום מקום להימלט אליו, מכיוון שכל ההיבטים של המציאות הפיזית נתפשים בעיניהם ככוח המגביל אותם באופן תמידי.

מכאן הנטייה של בני המזל לחפש את השליליות אשר אורבת להם בכל מקום ולא מפתיע שהם בדרך כלל מוצאים אותה.

מבחינתם של בני מזל סרטן דברים תמיד עומדים לפני סיום. הם עשויים להסתייג מנטילת סיכונים וחוששים שישפטו אותם שלא כהלכה, ולכן מחפשים ללא הפסקה עידוד והכרה. כאשר החרדה הזאת מוקצנת, היא עלולה להביא אותם לידי שיתוק. 

העתיד מפחיד אותם ולכן הם נוטים לחפש יציבות בחיבור לעבר והתכנסות בקליפת המגן שלהם. 

העולם הפיזי מלא באשליות

העולם הגשמי, מייצג את המציאות שבה יש בילבול, ספקות ומות. אולם, חכמת הקבלה מלמדת אותנו כי מציאות זאת מהווה רק 1% מכלל המציאות. ישנה מציאות רוחנית אשר תופשת את 99% הנותרים, אשר בה הכל נמצא בשלמות בלי שום סוג של חיסרון.

החוק הרוחני הראשון שהתגלה בזמן בריאת העולם הוא חוק שיווי צורה: אם את/ה רוצה אור תתנהג/י  כמו האור. חיבור לאור הבורא נמצא רק בתהליך הגדילה הרוחנית של כל אחד ואחת מאיתנו, בשינוי הטבע האנוכי לטבע של נתינה.

על מנת להתנתק מהאשליה של העולם הגשמי המוגבל, עלינו לאמן את המודעות שלנו שהדרך הטובה ביותר היא דרך הנתינה ולברוח כמו שבורחים מאש מכל סוג של התנהגות אנוכית. במהלך החודש הקרוב, לא תהייה לנו האפשרות לפגוע באנשים, או להתנהג בחוסר כבוד אנושי, מכיוון שהאנרגיה המתגלה החודש כל כך אינטנסיבית, ומייד מגיעה בחזרה לאדם אשר פגע באדם אחר. לכן, מומלץ לפעול באיפוק, ולבוא תמיד ממקום של אהבה.

ההיבטים החיוביים של מזל סרטן

האות חי״ת השולטת במזל סרטן מורכבת משלוש אתיות וי״ו. האות וי״ו היא האות המקשרת בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, וכאשר היא מופיעה שלוש פעמים, מתגלה אנרגיה עצומה של רפואה ביקום. מכאן שאחד מההיבטים החיוביים של מזל סרטן, הוא אור הרפואה המתגלה בו. בנוסף, האות חי״ת מייצגת נתינה, אחדות,אהבה ואיזון.

על בני מזל סרטן, להתבונן בדברים במבט ארוך טווח, לצאת מתוך השריון של הרכוש הגשמי שלהם, ומאחרי מסכת האדישות. עליהם ללמוד לקחת סיכונים וללמוד לחלק את הכישרונות והיכולת האינטואיטיבית שלהם עם כולם. שום דבר לא יעזור לבני המזל להתגבר על נטייתם לדיכאון יותר מאשר נתינה לזולת ויישום הפוטנציאל העצום שלהם בנדיבות.

השפעתו של חודש תמוז על כולנו מתחילה בהבנה, כי התרופה תמיד מגיעה לפני המחלה. עלינו לשאוף לכך שבמהלך כל החודש פעולותינו יבטאו דאגה וסובלנות כלפי הזולת – זאת הרפואה להכל. כדאי להימנע מכל סוג של מחלוקת ולהגדיל את האהבה שלנו בכל הזדמנות במהלך החודש הבא עלינו לטובה. אל תקלו בכך ראש!

חודש טוב לכולם! Avner.Madar@Kabbalah.com 

המשך לקרוא

הפייסבוק שלנו

הירשם לניוזלטר שלנו

כתבות שבועיות