מס העיזבון בארה"ב: כמה מתי ואיך תשלמו (או לא)? / עו"ד רהב אהרוני - שבוע ישראלי
Connect with us

חדשות ואקטואליה

מס העיזבון בארה"ב: כמה מתי ואיך תשלמו (או לא)? / עו"ד רהב אהרוני

Published

on

 

ישנן מספר דרכים חוקיות בהן ניתן להתמודד עם תחולת מס העיזבון האמריקאי כמו להקים (בעוד בעל הממון בחיים) חברה זרה שלא הוקמה בארה"ב ולהעביר לידיה את הרכוש…

Tax cash register on United States

מס עיזבון (Estate Tax) הוא מס המוטל על העברת נכסים שהיו בבעלות הנפטר בעת פטירתו, לפני חלוקתם ליורשים. מס ירושה (Inhabitance Tax) הוא מס המוטל על היורשים בעת שהם מקבלים חלקים מן העיזבון.

מעת שבוטל בשנת 1981, לא חל עוד בישראל מס עזבון (או ירושה). לעומת זאת, בארה"ב חל מס עיזבון פדראלי על אזרחי המדינה ותושביה (גם במידה ובבעלותם אזרחות אחרת) ולעיתים אף על נכסים המצויים בגבולות המדינה, אף שהינם בבעלות תושבים ואזרחים זרים.  כמו-כן, בחלקן של המדינות בארה"ב ישנו מס עיזבון נוסף מקומי.

"שווי השוק ההוגן"

באופן כללי, תחולת דיני המס נקבעת באופן הבא: במקרקעין בהתאם למיקומו של הנכס ובמיטלטלין (לרבות, בזכויות) בהתאם למקום מושבו של בעליהם (הנפטר). יחד עם זאת, גם על מניות של חברה אמריקאית (אף במידה והוחזקו בידי נפטר תושב זר) יחול מס העיזבון הפדראלי האמריקאי.

מכאן שתושב ארה"ב בעל אזרחות ישראלית, למשל, חייב במס עזבון גם על חשבונות הבנק שהוא מחזיק בבנקים בישראל. מאידך, אזרח ותושב ישראל המחזיק, כהשקעה, נכס נדל"ן בארה"ב או מניות של פייסבוק, יהיה חייב במס עיזבון בגינם בעת פטירתו. מס העיזבון הפדראלי נקבע בהתאם להיקף העיזבון ועשוי להגיע עד לשיעור מקסימלי של 35%.

חשוב להדגיש כי לצורך קביעת מס העיזבון, בוחנת רשות המיסים האמריקאית (ה-IRS) מהו "שווי השוק ההוגן" של הנכסים שהיו בבעלות המנוח ואינה קובעת את המס בהתאם למחיר בו הם נקנו או למחיר שווים בעת שנרכשו בעבר. בנוסף לכך, כאמור, יש לקחת בחשבון את מס העיזבון המדינתי, העשוי להגיע לעיתים לשיעור של עד כ-20% נוספים (אם פטורים מסוימים, למשל, לסכומים מתחת לרף מסוים).

יחד עם זאת, חשוב לציין כי לאזרחים ותושבים אמריקאים נקבע פטור בחוק, בשנים 2011-2012, ממס על עיזבון בהיקף של עד 5 מיליון דולר. לעומת זאת, התושבים הזרים המחזיקים נכס נדל"ן בארה"ב או במניות של חברה אמריקאית זכאים לפטור ממס על עיזבון בהיקף של עד 60 אלף דולר בלבד.

באשר למס העיזבון הפדראלי לשנת 2013 מתנהל ויכוח פוליטי נרחב בארה"ב. האפשרויות העומדות כיום על שולחן הדיונים נעות בין הותרת המצב על כנו (פטור עד 5 מיליון דולר ו-35% שיעור מס מקסימלי), דרך פטור לעיזבונות עד שלושה מיליון דולר ושיעור מס מקסימלי של 45% (גישת הנשיא אובמה) ועד  פטור לעיזבונות עד מיליון דולר בלבד ושיעור מס מקסימלי של 55%.

תכנוני מס אפשריים

ישנן מספר דרכים חוקיות בהן ניתן להתמודד עם תחולת מס העיזבון האמריקאי. ראשית, ניתן (בעוד בעל הממון בחיים) להקים חברה זרה (שלא הוקמה בארה"ב) ולהעביר לידיה את הרכוש. בעת הפטירה תחולת המס נקבעת, כאמור, בהתאם למקום מושבו של "בעל הנכסים". אולם, הבעלים במקרה זה הינו התאגיד ולא המנוח (בעל המניות בחברה). יחד עם זאת, החיסרון בדרך פעולה זו הוא שבמקרה של מכירת הנכסים תחויב החברה במס רווחי הון בארה"ב בשיעור של 35%, במקום 15% מס רווחי הון החלים על יחיד. USA-TAXES1

כמו-כן, במקרה של תושב ישראל, המחזיק באמצעות חברה נכס נדל"ן או מניות בארה"ב, על כל משיכת דיבידנד מן החברה (שהוא, למעשה, דמי השכירות שקיבל מנכס המקרקעין או הרווח שהפיק מהמניה) יהיה חייב בעל החברה על מס בשיעור של 30% בישראל. דרך פעולה נוספת, היא העברת הנכסים לנאמנות שאינה אמריקאית, בטרם הפטירה.

יחד עם זאת, בדרך זו יש להקפיד על כך שהנאמנות תהיה בלתי-חוזרת (קרי, שיוצר הנאמנות אינו יכול לבטלה) ולטובת צד שלישי בלבד (קרי, שיוצר הנאמנות לא נהנה ממנה עצמו). נאמנות זרה בתנאים אלו (בלבד) אינה כפופה למס העיזבון האמריקאי הפדראלי.

סוגיות מיסי העיזבונות בארה"ב, אפוא, הינה מורכבת למדי. יחד עם זאת, תכנון מס חכם בסיוע של עו"ד מנוסה, יסייע להתמודד עם הבעיה ולהימנע מתשלום מיסים בשיעורים גבוהים למדי.

  

4 Comments

4 Comments

 1. דרורה

  04/01/2013 at 13:32

  מס העיזבון בארה”ב: כמה מתי ואיך תשלמו (או לא)? / עו”ד רהב אהרוני/ אבקש לחזוראליי בנושא זה. למייל או לטלפון 0506500735

 2. א.ב.

  09/13/2013 at 4:40

  האמת העובדתית על עו"ד רהב אהרוני:
  נכון ליום 14/8/13 הוגשו כנגד עו”ד רהב אהרוני ארבע תלונות לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין בישראל. התלונות הוגשו ע”י אחיו של עו”ד אהרוני בשל האלימות אשר נקט ועדיין נוקט עו”ד אהרוני כנגד בני משפחתו ולרבות כנגד אימו, עימה הנו חיי בביתה. בשנת 2009 קיבל עו”ד אהרוני צו הרחקה מבית אימו מקום מגוריו, בשל סימני חבלה אשר נתגלו על גופה. האם סרבה להתלונן מחשש כי עתידו של בנה יפגע, אך המעשים לא פסקו והחריפו עם השנים גם כלפי אחיו הבכור של עו”ד אהרוני. בתחנת רחובות עיר מגוריו של עו”ד אהרוני מכירים היטב את התנהגותו וכנגדו פתוחות מעל שש תלונות בגין מעשי תקיפה, אלימות, סחיטה וסחיטה באיומים וזה רק מהשנה האחרונה בלבד! מסכת העינויים שעוברת המשפחה הנה עניפה ועו”ד אהרוני אינו בוחל בעדויות שקר, הגשת תצהירים שבינם ובין האמת העובדתית אין ולא כלום ועוד. לעו”ד אהרוני אין כל ניסיון אותו הנו מתיימר להציג מעל דפים אלה וכול דבריו והבטחותיו כמוץ ברוח. הדבר האמיתי היחיד שניתן לשייך לעו”ד אהרוני הנו אופיו האלים כלפי משפחתו ושכניו משפחת ארן, היכולים להעיד על מעללליו כפי שהעידו בפסק דינה של שופטת בימ”ש השלום ברחובות איריס לושי עבודי במקרה אהרוני נ’ ארן (תל"א רחובות: 3261/04 אהרוני ואח' נגד ארן אילנית "פלא גן" ואח') שם החליטה כב’ השופטת עבודי ביחס לעדותו של עו”ד אהרוני כך “אי הקפדה על אמירת אמת בפניי…” רצ”ב קישור לפסק הדין http://www.fridmanwork.com/lawyers16938.html להלן קטע הפרוטוקול : "במיוחד יש לציין בהקשר זה את בנם של תובעי 2-1, עו"ד רהב אהרוני (להלן: "רהב"), אשר למרות עובד ה כי מעמדו בתובענה זו הייתה של עד בלבד, מלא תפקיד מקצין עמדות בכל קשורה לניהול תובענה על – ידי התובעים, וזאת תוך אי – הקפדה על אמירת אמת בעדותו בפניי, כפי שיפורט להלן…"

  בהמשך הארועים ביום 30/7/2013, תקפו בצוותא עו”ד רהב אהרוני (יחד עם אחיו רועי אהרוני) בעת דיון בלשכת ההוצאה לפועל בראשל”צ את דודם ודודתם רות וחזי אהרוני, שניהם בעלי תואר ד”ר מאוניברסיטת אוהיו בארה”ב, כשהם ניגשים אליהם, תוך שהם צועקים עליהם ומאיימים עליהם(!) שלא יצרו כל קשר עם אמא שלי (אמם!) הגב’ סמדר אהרוני, עד כשנאלצתי בלית ברירה אחרת, להדוף המתקפה כשאני חוצץ פיזית בין עו”ד אהרוני ואחיו רועי אהרוני למותקפים. לא לפני שרועי אהרוני בועט בי ופוצע אותי ברגלי עד ששתתה דם. והכל תחת מצלמות לשכת ההוצאה לפועל ומשמר בתי המשפט! תלונות בנושא הוגשו לתחנת רחובות והנושא עדיין בחקירה….! (עדיין) לסבר את האוזן כי הפרשיה כולה מעסיקה את תחנת רחובות עוד מינואר 2012, אך עד עצם היום הזה, לא הוגשו כתבי אישום כנגד שני האחים האלימים, אף שלתחנת רחובות יש חומר חקירה רב הקושר את עו"ד רהב אהרוני ואחיו רועי אהרוני למעשי אלימות מהשנים 2012-13 ולשניהם עבר פלילי הקשור לאלימות כלפי אנשים נוספים!

 3. שמעון

  09/08/2014 at 4:46

  מניות חברה זרה שנסחרות בארה"ב אינן כפופות למס ירושה למשל טבע

 4. איתן

  03/11/2016 at 4:42

  האם החזקת מניות בקופת גמל בניהול אישי (בישראל)
  תיצור ארוע מס עיזבון בעת מות החוסך ?

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

כלכלה וחברה

שר החקלאות: "האוצר אשם בייקור מוצרי החלב"

Published

on

השר אריאל אמר כי סירוב האוצר לחתום על הצו גורם לעליית מחיר המוצרים ולא "מחיר המטרה" • מנכ"ל האוצר: "אתה עושה שימוש ציני בסיטואציה רגישה"

מאת: אריאל ויטמן // ישראל היום

בחלופת מכתבים שהגיעה לידי "ישראל היום", כותב שר החקלאות לשר האוצר: "אין בכוונתי לענות למכתב ששלח מנכ"ל האוצר, היות שהוא לא נכתב בתום לב והוא רווי שגיאות. המכתב נועד לתקשורת ולא כדי לפתור בעיות".

עוד הוסיף השר אריאל כי "מה שגורם לחוסר ודאות ולעליית מחירי מוצרי החלב הוא לא שיטת המנגנון ("מחיר המטרה" של החלב הגולמי; א"ו) אלא אי־קבלת המלצת הצוות המקצועי להעלות מחירי מוצרי החלב המפוקחים".

במילים אחרות, שר החקלאות מאשים את שר האוצר משה כחלון באי־ודאות הקיימת בשוק החלב הישראלי. אריאל כותב לכחלון כי הוא מבקש ממנו לקבל את הצעתו המפורטת במכתב.

הדרישות הן – "חתימתך על המלצת ועדת המחירים להעלות את מחירי מוצרי החלב המפוקחים שבראשה עומד איש משרדך", ובנוסף, "פיצוי למחלבות על הנזק שנגרם להן עד כה". בנוסף, אריאל מוכן למעבר ל"מנגנון מחיר אוטומטי", לקביעת עדכון מחירי החלב שבפיקוח, אבל רק כחלק מעסקת חבילה.

דרישה: להוריד האיומים

אריאל דורש גם "הורדת איומים שהושמעו על ידי מנכ"ל משרדך בפגישה עם תנובה ואחרים, ולפיהם הוא יפתח את שוק הגבינות ליבוא בניגוד להסכם החתום". הדרישה הזו של השר מאששת את מה שפורסם כאן באופן בלעדי – שמנכ"ל האוצר איים על נציגי תנובה ודרש מהם לבטל את הבג"ץ נגד שר האוצר, שאם לא כן המדינה תפתח את שוק החלב ליבוא. משרד האוצר הכחיש את הדיווח.
אריאל גם דורש "דיון בינינו על נוהל פתיחת יבוא ללא מכס", ולבסוף, "פתיחת שוק פירות ליבוא ללא מכס, מתוך התייעצות והסכמה. אשמח לפגישתנו בהקדם לסיכום הנושא, לטובת הצרכנים והחקלאים", סיכם השר את מכתבו.
מכתבו של שר החקלאות הגיע בתגובה למכתב שכתב לו מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, ובו נכתב כי "אם יציבות משק החלב אכן חשובה לך… נותר לי רק להביע צער על השימוש הציני שאתה עושה בסיטואציה רגישה זו". באב"ד מתייחס לעמדת אריאל שלא לאפשר לאוצר לסגור "דיל" מול תנובה שיאפשר להם להעלות את מחירי החלב בפיקוח בלי חתימת השר, ובכך להוציא מידי שר האוצר את האחריות להעלאה ביוקר המחיה.
באב"ד מבקש מהשר "לחזור למתווה המעבר לעדכון האוטומטי של מחירי החלב". כלומר, משרד האוצר מודה בפה מלא שזו התוכנית של שר האוצר – להעלות את מחירי החלב ללא צורך באישור השר.
בתוך כך, המדינה שוב ביקשה מבג"ץ ארכה לחובתה להשיב לעתירה שהגישה חברת תנובה נגד שר האוצר משה כחלון. מקורות מסרו ל"ישראל היום" כי הפרקליטות מנסה להגיע לתשובה שמוסכמת על שרי החקלאות והאוצר, מה שנראה כעת בלתי אפשרי.

המשך לקרוא

כלכלה וחברה

לא רק אקזיט: מנכ"ל סודהסטרים – זוכה פרס התעשייה ל־2018

Published

on

בחירתו של דניאל בירנבאום, שנקבעה לפני מכירת החברה לפפסיקו, נומקה בכך שהפך את סודהסטרים מחברה קטנה, שנקנתה לפני עשור ב־6 מיליון דולר, "להצלחה בין־לאומית עצומה שמפורסמת כיום בכל העולם" • בין הזוכים הנוספים: מנכ"ל בן אנד ג'ריס ונשיא פלקסטרוניקס

CEO of SodaStream Daniel Birnbaum seen at the opening of "Yedioth Aharonots" conference "Fighting the Boycott" discussing issues and ways to fight the BDS movement, at the Jerusalem Convention Center, on March 28, 2016. Photo by Miriam Alster/Flash90

מאת: ערן בר-טל // ישראל היום

כחלק מחגיגות ה־70 למדינת ישראל, התאחדות התעשיינים מינתה ועדה מיוחדת לבחירת עשרה תעשיינים מובילים שיזכו בפרס התעשייה ובפרס מפעל חיים. הודעת הוועדה על הזוכים התקבלה לפני כמה ימים והועברה לראשונה ל"ישראל היום", עוד לפני פרסום הידיעה עלמכירת חברת סודהסטרים לתאגיד פפסיקו.

את המכירה הוביל מנכ"ל סודהסטרים דניאל בירנבאום, שהוא גם אחד הזוכים שהוועדה בחרה. בחירתו של בירנבאום נומקה בכך שהפך את סודהסטרים מחברה קטנה, שנקנתה לפני עשור ב־6 מיליון דולר, "להצלחה בין־לאומית עצומה שמפורסמת כיום בכל העולם".
כאמור, הבחירה נעשתה לפני הכרזת החברה על המכירה וזינוק נוסף בשוויה. בנימוקים לפרס נכתב עוד כי "לצד הצלחה העסקית ושיווק חדשני, דניאל התפרסם בהיותו מנהל אנושי וחם, שמקיים מגע בלתי אמצעי עם עובדיו, אשר מגיעים מרקעים, מדתות ומלאומים שונים. ישראלים, יהודים ועולים חדשים, מאות רבות מהמגזר הבדואי ואף עובדים מהרשות הפלשתינית – כולם עובדים יחד כתף אל כתף בדו־קיום ושלום".
נוסף על בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים ובעל מניות בה, זכו בפרס התעשייה מנכ"ל ובעלי בן אנד ג'ריס אבי זינגר; יו"ר טרילידור, הנרי צימרמן; מנכ"ל נטפים, רן מידן; ונשיא פלקסטרוניקס, רובי שייבל.
בפרס מפעל חיים זכו מנכ"ל קבוצת אלון, רפאל אלון; יו"ר וולפמן תעשיות, דניאל וולפמן; מנכ"ל ובעלי ר. טוטנאור ייעוץ והשקעות בע"מ ולשעבר בעלי חברת טוטנהאור מחשוב רפואי בע"מ, רן טוטנאור; יו"ר ובעלי חד אסף תעשיות, אברהם שני; ומנכ"ל ובעלי פח תעש, אהרון שפירא.
"בזכות אנשים יקרים אלו יש פה תעשייה מתקדמת ומודרנית", אמר נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש. הזוכים יקבלו את הפרס בטקס חגיגי שייערך במלון דיוויד אינטרקונטיננטל ב־8 בנובמבר, במעמד נשיא המדינה רובי ריבלין ונשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש.

המשך לקרוא

חדשות ואקטואליה

מים אדומים: החל טבח הלווייתנים השנתי

Published

on

תושבי איי פארו יצאו לעונת ציד לוויתני הנתב כשעשרות מהם נהרגו וצבעו את מי הים הרדודים בדמם • ממשלת האיים: "חלק ממרקם החיים פה"

מאת: מערכת ישראל היום

תמונות של הרג המוני של לווייתנים על ידי ציידים באיי פארו, הנמצאים 300 קילומטרים מסקוטלנד, מעוררים זעם בקרב פעילי זכויות בעלי חיים ושוחרי איכות הסביבה.

בתמונות נראים עשרות לווייתנים ממין נתב כשהם מוטלים במים הרדודים ודמם השפוך צובע את המים באדום.
המצוד התרחש במפרץ סנדבגור באי המערבי וואגר ונמשך לאורך רוב חודש אוגוסט. על אף הביקורת הבינלאומית הגוברת, מדובר בציד חוקי ומפוקח המתרחש בכל שנה.
דובר תנועת "פלנטה כחולה", אחד מארגוני הסביבה החזקים בבריטניה, אמר על הציד כי מדובר במנהג עתיק וברברי" וכי על איי פארו "להתקדם ולהצטרף למאה העשרים ואחת".
הממשלה האוטונמית של איי פארו, חלק מדנמרק, הגיבה על ההאשמות ואמרה כי ציד הלווייתנים הוא חלק טבעי והיסטורי מהמסורת של איי פארו.
"בשרם ושומנם של הלוויתנים היה בעבר וממשיך להיות גם היום חלק בלתי נפרד מהתזונה של תושבי האיים. הלוויתנים נהרגים במהירות אפשרית עם כמה שפחות סבל ומספר הלוויתנים הניצודים מחושב כך שלא יפגע במספרם בטבע", נכתב בהודעת הממשלה.

המשך לקרוא

הפייסבוק שלנו

Facebook Pagelike Widget

הירשם לניוזלטר שלנו

כתבות שבועיות