Connect with us

Featured

לידיעת הטסים לישראל: החל מהשבוע תחויבו בבידוד במלונית; החמרות חדשות על כניסת זרים והשתתפות בחתונות ולוויות

בנסיון למנוע כניסה לישראל של 'המוטציה הבריטית' לנגיף הקורונה יחויבו כלל הנכנסים לארץ בבידוד | ועדת חריגים בשדה התעופה תאשר בידוד ביתי למי שיתקשה לשהות במלונית | כניסת זרים לישראל נאסרה מלבד מקרים מוגדרים

Published

on

החלטת קבינט הקורונה על חיוב כלל הנכנסים לישראל בבידוד במלונית תיכנס לתוקף ביום רביעי השבוע בשעה 22:00. הבידוד יארך 14 יום, או 10 ימים בכפוף לשתי בדיקות קורונה שליליות. מטרת הבידוד במלונית היא ניסיון למנוע כניסה לישראל של מוטציה לנגיף הקורונה שהתגלתה בבריטניה ומאיצה את ההדבקה בנגיף, ועמידותה לחיסונים לקורונה אינה ברורה עדיין. חובת הבידוד בתוקף לעשרה ימים – עד ה-4 בינואר.

החוזרים לארץ צריכים למלא הצהרת נוסע נכנס לישראל באתר משרד הבריאות במהלך 24 השעות שלפני הטיסה ארצה. יש להדפיס או לשמור עותק דיגיטלי של הצהרת הבריאות, ולהציגה בפני נציגי חברת התעופה ונציגי ביקורת הגבולות בכניסה לישראל.

הליך הקליטה בשדה התעופה בישראל כולל מספר שלבים:
השלב הראשון – בדיקת תסמינים.
השלב השני – תשאול הצהרת בריאות. מקרים רפואיים והומניטריים ובעלי אישור החלמה ממשרד הבריאות, ייבחנו בוועדת חריגים (באזור E).
השלב השלישי – ביקורת דרכונים ואיסוף כבודה
השלב הרביעי – עלייה להסעה מאורגנת למלונית הבידוד בשער 24.

אדם שהיה חולה בעבר בקורונה וקיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות, לא נדרש לשהות בבידוד עם החזרה לארץ. יש להציג תוצאות בדיקות בנתב"ג בתהליך הכניסה לארץ על מנת לקבל את האישור לכך. אנשים שאובחנו כחולים בקורונה בעת שהייה בחו"ל, נדרשים לשהות בבידוד עד שיקבלו אישור החלמה ממשרד הבריאות או עד לסיום תקופת הבידוד. למידע נוסף יש לפנות למשרד הבריאות בטלפון 5400*.

בנוסף, בשדה התעופה תפעל ועדת חריגים, שתאפשר במקרים הומניטריים כניסה לבידוד ביתי למי שיתקשה לשהות במלונית, כדוגמת קשיש שזקוק לעזרה, קטין שנסע לבדו ואנשים הזקוקים לטיפול מיוחד. נוסעים שינחתו בישראל לפני השעה 22:00 יחויבו בבידוד ביתי, מלבד נוסעים מבריטניה, דנמרק ודרום אפריקה, שיופנו למלוניות.

החלטה נוספת של הקבינט שנכנסה לתוקף  היא הגבלות מחמירות על כניסת אזרחים זרים לישראל. לפי הודעת רשות האוכלוסין וההגירה, עד ה-4 בינואר יאושרו רק מקרים מוגדרים של כניסת אזרחים זרים, בכפוף לאישור עלייה לטיסה. לפי הודעת משרד הבריאות, גם האזרחים הזרים יחויבו בבידוד במלונית עם כניסתם לישראל.

1. זר/זרה הנשואים לאזרח/ית ישראלי/ית או לתושב/ת קבע (שאינם בהליך מדורג) וילדיהם הקטינים העומדים בתנאים המצטברים הבאים:
1.1 הנישואים רשומים במרשם האוכלוסין
1.2 מרכז החיים של בני הזוג (בשנה שקדמה להגשת הבקשה לכניסה לישראל או במהלך שנת 2019):

• אם הישראלי שהה בישראל 180 ימים ובן הזוג הזר שהה בישראל לפחות 60 ימים.

• אם שני בני הזוג חיים בחו"ל (כלומר, לא שהו בישראל כפי שנדרש לעיל) והזר ביקר בישראל במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשה – הבקשה תוגש כנדרש ולאחר בחינתה ואישורה, תותר כניסתו של הזר.
א. במקרים בהם הישראלי בארץ והזר בחו"ל, הפניה תיעשה באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת.
ב. במקרים בהם בני הזוג שוהים בחו"ל, הפניה תיעשה ישירות באמצעות נציגות ישראל במקום שהותו של הזר: https://go.gov.il/consularservices.

2. זרים השוהים בחו"ל אשר הוגשה עבורם בקשה לקשר זוגי מכורח ההליך המדורג ע"י אזרחים או תושבי/ות קבע ישראלים, תותר כניסתם לאחר קבלת אישור לשכת רשות האוכלוסין המטפלת ועמידה בתנאי הנוהל הרלוונטי (5.2.0009/5.2.0008).

3. זרים השוהים בחו"ל ונשואים לאזרחים ישראלים או לתושבי קבע (הנמצאים בהליך מדורג) וכן ילדיהם הקטינים, תותר כניסתם וכן כניסת הקטינים הנלווים מכוח ההליך המדורג.
א. במקרים בהם הישראלי מתגורר בארץ והזר בחו"ל, הפניה תיעשה באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת.
ב. במקרים בהם בני הזוג שוהים בחו"ל, הפניה תיעשה ישירות מול נציגות ישראל במקום שהותו של הזר: https://go.gov.il/consularservices.
ג. תותר כניסת קטינים השוהים בחו"ל אשר הינם נלווים לזרים הנמצאים בהליך מדורג ושוהים בארץ. כניסתם תאושר על-ידי לשכת רשות האוכלוסין המטפלת בהתאם לנוהל המקובל.
ד. לא תותר כניסתם של קטינים שאינם חלק מההליך המדורגכל האמור על נשואים תקף גם עבור ידועים בציבור, הוכחת הזוגיות תתבצע בנציגות ישראל במקום שהותם של בני הזוג או בלשכות מנהל אוכלוסין בארץ, לפי העניין.

4. ילדים קטינים להורים שאחד ההורים הוא אזרח ישראלי החי בארץ וההורה השני הוא זר החי בחו"ל, והילדים חיים בחו"ל ובעלי דרכון זר – במקרים אלו תאושר כניסת הילד לביקור ההורה הישראלי לאחר הצגת תעודת הלידה מקורית ומאומתת כדין (חותמת אפוסטיל), המוכיחה את הקשר לאזרח הישראלי וחתימת ההורה הזר בפני הקונסול על מכתב הסכמה המאשר את נסיעת הקטין לישראל.
הפניה תיעשה ישירות באמצעות נציגות ישראל במקום שהותו של הזר: https://go.gov.il/consularservices, וככל שתאושר ינפיק הקונסול אישור עליה לטיסה.
אישור לפטור מחותמת אפוסטיל, במקרים חריגים, יינתן על-ידי ראש האגף הקונסולרי במשרד החוץ או סגנה.
על ההורה לטפל ברישום הילד תוך 90 יום ממועד הכניסה לישראל בהתאם להוראות החוק.

5. כניסת הורה זר לקטין ישראלי – הורה זר לקטין אזרח ישראלי אשר בידו הסכם משמורת על הקטין, תאושר כניסתו לישראל בכפוף להגשת בקשה לכניסה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש: https://go.gov.il/consularservices, או הגשת בקשה באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת.

6. תלמידים/סטודנטים/בני ישיבה – אשר שהוו בישראל בשנת תשפ"א ובעלי אישור מחלים רשמי של משרד הבריאות בישראל בלבד ויצאו לתקופה קצרה לחו"ל של עד 10 ימים, תאושר כניסתם לישראל.

7. מומחים – תאושר כניסת מומחים תוך צמצום מספר הנכנסים למינימום ההכרחי בהמלצת המשרד הממשלתי הרלוונטי, באישור משרד הבריאות ובאישור מינהל עובדים זרים.

8. אמנים, אנשי תרבות וספורטאים – בכפוף להמלצת מנכ"ל משרד התרבות והספורט.

9. תיירות מרפא – יינתן אישור כניסה במקרים מצילי חיים בלבד.

10. חתונות – הגעה לחתונה של אזרחים ישראלים, תושבי קבע או זרים, שמרכז חייהם בישראל כדין, תאושר לבן/בת הזוג הזר במקרה הצורך ולהוריהם בלבד.

11. לוויות – הגעה ללוויה הנערכת בישראל, תאושר לאבלים בלבד (ללא בני הזוג) ולהלוויה בלבד (24 שעות), ללא השתתפות בשבעה. בקשה תוגש באמצעות נציגות ישראל במקום השהות של המבקש.

12. חיילים בודדים– הגעה לביקור של חייל בודד תאושר עבור בני זוג, הורים ואחים. הבקשה תיעשה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש: https://go.gov.il/consularservices או באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת.

13. מתנדבי "שרות לאומי-אזרחי" שהוריהם גרים בחו"ל – הורים ואחים/אחיות של מתנדבי ה"שרות לאומי-אזרחי" הגרים בחו"ל ומעוניינים לבקר בארץ יוכלו להגיש בקשה באמצעות נציגות ישראל במקום שהותם של הזרים. ניתן גם להגיש את הבקשה באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת בצירוף אישורו של "רשות השירות הלאומי-אזרחי".

14. נושאי דרכונים רשמיים (דיפלומטי ושירות) המאומנים בישראל – לא יידרשו להציג אישור עליה לטיסה. ההנחיה הועברה לחברות התעופה.

15. כניסת עיתונאים זרים – עיתונאים זרים המבקשים להיכנס לישראל, תוגש עבורם בקשה על ידי נציג כלי התקשורת בישראל. הבקשה תוגש בלשכת מינהל האוכלוסין בצירוף טופס הצהרת בידוד. עיתונאים המגיעים לעבודה קבועה או לתקופה של שנה ומעלה, יתבקשו לצרף גם המלצה מלשכת העיתונות הממשלתית (GPO). מקרים בהם אין נציגות של כלי התקשורת בישראל, יש להגיש הבקשה באמצעות נציגות ישראל במקום שהותו של העיתונאי

16. עובדים זרים בענף הסיעוד הביתי – תאושר כניסה לפי מתווה הבידוד הקיים.

Featured

ביידן לאחר הפגישה עם נשיא רוסיה: "הסכמנו לעבוד ביחד ולוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני"

Published

on

לאחר ארבע שעות פגישה, ביידן ופוטין סיכמו על השבת השגרירים למדינות • במסיבת העיתונאים שלאחר הפגישה, דחה פוטין טענות שרוסיה מעורבת בתקיפות סייבר נגד ארה"ב • מנגד, הנשיא ביידן חשף במסיבת העיתונאים כי ארה"ב הבהירה שלא תסבול הפרות ריבונות הפרעה לבחירות"

פסגת ז'נבה: לאחר כארבע שעות, תמה הפגישה בין נשיאי רוסיה וארה"ב וביידן נראה עוזב את הווילה שבה נערכך המפגש. למעשה הפגישה התחלקה לשני מקטעים, אחד בין הנשיאים בלוויית שרי החוץ שנמשכה כשעה וחצי, והשנייה מורחבת עם יועצים משני הצדדים שנשמכה כשעה – סה"כ פחות מגפי שמתוכנן. לאחר הפגישה השניים הסכימו על השבת שגרירי המדינות למוסקבה ולשווינגטון לאחר שהוחזרו למדינותיהם בשנה שעברה.

הפגישות נמשכו כשעתיים וחצי עד שלוש שעות, אבל בין לבין התקיימו התייעצויות פנימיות של הצדדים כך שבאופן רשמי המפגש כולו ארך כארבע שעות.

הנשיא פוטין היה המנהיג הראשון שפנה לכתבים לאחר הפגישה ואמר כי הפגישה הייתה בונה, ללא עוינות והראתה את השאיפה להבנת אחד את השני.  בה בעת, פוטין אמר שרוסיה וארה"ב חולקות באחריות בעבור היציבות הגרעינית וכי הן יערכו שיחות על האפשרות לשינויים מסויימים באמנה למניעת התחמשות שחודשה לאחרונה.

זמן מה אחרי פוטין, נשיא ארה"ב ביידן העניק הצהרה לתקשורת ובה אמר: "אני לא נגד רוסיה, זה למען העם האמריקני. יצירת קשרים עם העולם והגנה על העם שלי – זה האחריות שלי". 

ביידן במסיבת עיתונאים לאחר הפגישה. מקור: אי.פי

בהמשך דבריו, אמר הנשיא ביידן כי "הנשיא חייב לעמוד למען ערכים דמוקרטיים, זה חלק מהדנ"א של האומה שלנו, ולכן זכויות אדם תמיד יהיו על השולחן, זה לא דווקא נגד רוסיה, איך אני אהיה נשיא ולא אדבר על הפרות זכויות אדם? אמרתי לו שאנחנו תוצר של רעיון (ארה"ב) ולכן אנחנו מיוחדים. אנחנו לא מקבלים את הזכויות שלנו מהממשלה, אנחנו זוכים בהם מעצם לידתנו, זה מה שאמרתי לו, ולכן נציג בפניו את חששותינו סביב נבלני וזכויות אדם".

בהמשך ביידן המשיך לספר על השיחה שערכו ואמר: "אמרתי לו שלא נסבול הפרות של הריבונות שלנו והפרעה לבחירות – אמרתי לו שאנחנו צריכים דרך לפעול בצוותא. דיברנו על הצעדים שונים ליציבות, על סייבר, על הפצת נשק והסכמנו על דיאלוג בילטרלי ליציבות – כלומר להביא ביחד למנגנון בין הצבאות שלנו. אני מאמין שפוטין לא רוצה מלחמה קרה נוספת".

ביידן התייחס לאירועי ביטחון שונים שהם רוסיה הייתה מעורבת והסביר: "אמרתי שאסור לתקוף תשתיות מסויימות – נקודה – 16 ישויות מוגדרות שהם חיוניות לתשתיות בתחום האנרגיה ובתחומים נוספים. אמרנו שהמומחים של שני הצדדים יגדירו מה אינו ניתן לתקיפה. כמו כן, דנו על עבודה משותפת למען מזדרון מזון בסוריה וגם כדי לוודא שאיראן לא תשיג נשק גרעיני.  היה חשוב להיפגש פנים אל פנים כדי שלא יהיו טעויות בהבנה בינינו".

בהמשך דבריו, הנשיא פוטין התייחס גם למצב זכויות האדם ברוסיה ולמעצרו של אלכסיי נבלני. ביידן סיפר שבמהלך השיחה עם הנשיא הרוסי הוא אמר: "הבהרתי לו שלמותו של נבלבני יהיו השלכות הרסניות לרוסיה".

הנשיא פוטין במסיבת העיתונאים לאחר הפגישה עם ביידן. צילום: רויטרס

במסיבת העיתונאים של פוטין, שנראתה אגרסיבית מהרגיל, דחה פוטין טענות שרוסיה מעורבת בתקיפות סייבר נגד ארה"ב, וקבע שמספר התלונות הרוסיות בעניין כלפי ארה"ב גדול יותר והם לא מקבלים הסברים מהאמריקנים. פוטין עוד ציין כי ביידן העניק לו הסברים על הכינוי "רוצח", והוא קיבל אותם, אבל עקץ בחזרה ואמר כי "אנשים נרצחים בארה"ב ברחובות, האמריקנים הרגו אזרחים באפגניסטן, אז מי הם הרוצחים?".

פוטין התייחס במסיבת העיתונאים גם למצבו של אלכסיי נבלני והוא אמר כי הוא הפר את החוק בכוונה ואף מקבל כסף מהאמריקנים לפעול נגד רוסיה. בהמשך דבריו נשיא רוסיה גם הדגיש ואמר: "לא הגדרנו קווים אדומים, אבל הסכמנו לעבוד ביחד על הגנת סייבר ויציבות אסטרטגית".

בד בבד, הנשיא אמר כי ביידן מאוזן ומנוסה, פוליטיקאי ותיק, דיבר על משפחתו ועל אמו. זה מראה את ערכיו המוראליים. דיברנו באותה שפה. לא צריכים להסתכל בעיניים ולחפש נשמה או להצהיר על אהבה נצחית. לא היו לי אשליות בקשר למפגש. ביידן לא הזמין אותי לוושינגטון ואני לא הזמנתי אותו לרוסיה. התנאים צריכים להבשיל לפגישות כאלו

"אדוני הנשיא אני מודה לך על יוזמתך להיפגש היום", אמר פוטין כשהוא יושב לצדו של ביידן והוסיף: "ביחסי ארה"ב-רוסיה הצטברו נושאים רבים שדורשים מפגשים בדרגים הגבוהים ביותר". ביידן השיב כי הם ינסו לקבוע אזורים של שיתוף פעולה ואמר כי "זה תמיד עדיף להיפגש פנים מול פנים".

שני המנהיגים ישבו בחדר הספרייה בוילה, בנוכחות שרי החוץ שלהם. מפגש הפסגה אמור להימשך בין ארבע לחמש שעות ללא הפסקה.

מפגש אמריקני-רוסי לא אירע במשך שלוש שנים, וזה המפגש הראשון בין פוטין לביידן, מאז נכנס האחרון לבית הלבן.

השיירה של הנשיא פוטין, אי.פי.איי

המפגש מתנהל על רקע אווירה מתוחה ביותר בין שתי מעצמות העל, כשעל הפרק שורה של נושאים מעוררי מחלוקת: מלחמת הסייבר נגד מטרות בארה״ב וההאשמות האמריקניות בדבר מעורבות רוסית בבחירות לנשיאות, המעורבות הצבאית הרוסית באוקראינה והתמיכה בדיקטטורה בבלארוס.כמו כן, דיכוי האופוזיציה הרוסית וענייני זכויות אדם והסכמים להגבלת מירוץ הנשק.

ביידן הבהיר לפני המפגש שבכוונתו להציב בפני פוטין ״קווים אדומים״ בעניינים שבמחלוקת בין שתי המדינות. פוטין, מצדו, הביע תקווה שניתן יהיה לבסס מערכת יחסים ״צפויה״ עם ארה״ב, בניגוד ל-״אימפולסיביות״ שאפיינה את ממשל טראמפ.

פעילי אופוזיציה רוסיים הציבו בחוצות ז׳נווה שלטי מחאה גדולים נגד הנשיא הרוסי ונגד הרעלתו ומעצרו של מנהיג האופוזיציה, אלכסיי נבלני. הנשיא ביידן התריע מפני השלכות מותו בכלא הרוסי ועל מעמדה הבינלאומי של רוסיה.

באדיבות מערכת ישראל היום

המשך לקרוא

הפייסבוק שלנו

הירשם לניוזלטר שלנו

כתבות שבועיות