Connect with us

נפש

אהבת החברים

Published

on

כל סוג של כאוס בחיינו הוא תוצאה של פירוד ביננו לבין עצמנו וביננו לבין אחרים

ספר הזוהר מלמד כי הסיבה מדוע נתגלו כל סודות חכמת הקבלה לרבי שמעון ותלמידיו היתה האחדות והאהבה שהיתה ביניהם: 

״דאמר רבי אבא, כל אלין חברייא, דלא רחימין אלין לאלין, אסתלקו מעלמא עד לא מטא זמנייהו״  אמר רבי אבא, כל אותם החברים אשר אינם מרחמים (אוהבים) אחד את השני, מסתלקים מהעולם טרם זמנם.

״ כל חברייא ביומי דרבי שמעון, רחימו דנפשא ורוחא הוה בינייהו, ובג״כ בדרא דרבי שמעון באתגליא הוה״

כל החברים( התלמידים) של רבי שמעון בר יוחאי, אהבת נפש היתה בינהם ולכן הם זכו לגילוי כל הסודות.

(ספר הזוהר פרשת כי תישא, פסוק נ״ד)

מכאן אנו למדים את המשמעות העצומה שיש לאהבה ואחדות בין חברים ובעיקר בין חברים אשר עוזרים לנו לגדול. 

מכיוון שהנטייה הטבעית שלנו היא לשפוט אנשים כאשר הם לא מתנהגים בהתאם למה שאנו מצפים, קל מאוד לשנוא וליצור פירוד ביננו לבין חברינו מבלי להבין את ההשלכות של כך על חיינו. כאשר אנו נפגשים עם חבר ובנו משפחתו ובדרך הביתה, בוער לנו להגיד משהו עליו או על אשתו או על אחד מבני משפחתו, כדאי לעצור לרגע ולחשוב: אם החבר הזה עשה לי דבר אחד טוב, איך אוכל לדבר רע עליו או על בני משפחתו?

כדאי לזכור שברגע שאדבר על חברי או אשנא אותו, האנרגיה השלילית הזאת תלווה אותי לכל מקום שאלך ולכן יהיה לי גם קשה להיות בשמחה במשך היום. האם זה שווה לי?

לעומת זאת, אם נחליט לעצור את הדחף לשפוט ולשנוא, נוכל לקבל שפע של וברכות שמגיעות רק במקום אשר שורה בו אחדות ואהבה.

מכתבים מהרב אשלג זצוק״ל, מייסד מרכז הקבלה לתלמידיו בעיניין אהבת החברים:

״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ  כָּמוֹךָ״ הוא בפרט בין החברים, שעל כל אחד מהחברים, בכל מאמצי כוחו, לאהוב איש לחברו כמו שאוהב את עצמו, ולהצטער בצרת חברו, ולשמוח בשמחת חברו, עד כמה שאפשר בשלימות.(אגרות הסולם אגרת נ״ז). 

במכתב אחר כתב: ״בקשתי מכם להתאמץ באהבת חברים, שהסברתי לכם בכל ע׳ לשון, שדי בסגולה זו להשלים כל מחסורכם, שהרבה ניצוצות קדושה טמונים בכל אחד מהחבורה, ובאספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבת אחים באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה שלמה של קדושה חשובה״ (אגרות הסולם אגרת י״ד).

 ובעוד מכתב כתב: ״אבקש להתאמץ ביתר עוז באהבת חבירים להמציא המצאות המסוגלות להרבות אהבה בין החבירים ולבטל מאתכם תאוות מושגי הגוף, כי זהו המטיל שנאה.   ובין עושי נחת רוח ליוצרם, לא יצויר שום קנאה שנאה, ואדרבה רחמנות ואהבה יתירה יש ביניהם… (אגרות הסולם אגרת י״ד).

כוחו של המניין 

חשיבות רבה נודעת לתפילה במיניין הכולל עשרה אנשים.   מדוע תפילה של עשרה אנשים גדולה יותר מתפילת היחיד? 

ספר הזוהר מלמד, כי כל אחד מהעשרה מייצג ספירה אחת מעשר הספירות וכאשר מחברים אותן ביחד יש גילוי של אור הבורא בשלמות. בנוסף, לכל אחד מהעשרה יש תכונות טובות ותכונות שליליות וכאשר מתפללים במיניין, אז התכונות הטובות של כל אחד מהקבוצה משלימות את התכונות השליליות של חבירו.

הערך המספרי של המילה ״אחד״ הוא 13 כמו הערך המספרי של המילה ״אהבה״ שעולה ל13.

הדבר מראה לנו כי במקום שיש אהבה ואחדות ניתן להתעלות מעל הגורל. המספר 12 מייצג את השפעת 12 המזלות על כל אחד ואחת מאיתנו ואילו המספר 13 מייצג מספר אחד מעל, דבר המראה על התעלות מעל למזל.

במקום שיש אהבה ואחדות כל הגזירות מתבטלות. כל האנרגיה השלילית נעלמת מכיוון שאנרגיית האהבה היא האנרגיה החזקה ביותר ביקום והיא חזקה יותר מהכל.

אחדות מסלקת חושך

אחת מההמלצות של המקובלים לאדם אשר נמצא בצרות היא ליצור אחדות ואהבה בינו לבין אדם נוסף. ראוי לציין שלא מדובר על לקיחת אנרגיה מאנשים, כגון לחפש מישהו להישען עליו ולספר לו את כל הצרות, אלא ממש על חברות ונתינה של אמת.

אין זה מקרה שהיום הראשון לבריאת העולם נקרא יום אחד ולא ״יום ראשון״ כפי שאנו מכירים. היום הראשון מחובר לספירת חסד (יום שני לספירת גבורה, שלישי לתפארת וכן הלאה עד יום שבת המקושר עם ספירת מלכות) כאשר האדם מעניק אהבה ועושה פעולות של נתינה הוא מייד מתחבר לספירת חסד המקושרת עם יום אחד. כל סוג של כאוס בחיינו הוא תוצאה של פירוד ביננו לבין עצמנו וביננו לבין אחרים, לכן הדרך הטובה והמהירה ביותר לסלק את החושך והפירוד הוא ע״י חיבור לספירת חסד ולאחדות ביננו לבין אחרים.

אחדות ורפואה

האר״י הקדוש כתב בשער הכוונות שאחד מהכלים החשובים ביותר לרפואה הוא קריאת שמע בשעות הבוקר.

קריאת השמע כוללת בתוכה 248 מילים אשר שולחים אור של רפואה ל248 האיברים של גופנו. ( רמ״ח איברים) על מנת לקבל את כל אנרגיית הרפואה, עלינו לוודא תחילה כי אנו באחדות עם חברינו:

״כל הקורא קריאת שמע כראוי,כל מילה ומילה משפיעה על כל אבר ואבר שבו. ישנן רמ״ח מילים בקריאת שמע המשדרות אנרגיה של רפואה ל- 248 אברי גוף האדם".

כדי לקבל את ההארה שבקריאת שמע צריך האדם לקבל על עצמו מצות ואהבת לרעך כמוך ועליו לחבר את עצמו עם כל הנשמות שהן אבריו של אדם הראשון.

האר״י הקדוש, שער הכוונות

שוב אנו רואים כי בכוחה של אחדות אנו יכולים לרפא את כל אברי גופנו ולכן כדאי להשתדל כמה שיותר לאהוב ולחיות באחווה ואחדות עם כולם.

לעיתים, כאשר יש אדם אשר פוגע בנו בצורה מתמשכת, אין חובה להיות איתו בחברות, אך כדאי להשתדל בכל כוחנו לא לשנוא את אותו האדם על מנת שנוכל לחיות חיים בריאים ומלאים. שנאה יוצרת פירוד. פירוד יוצר חושך. שווה להשקיע מאמץ ביצירת אחדות עם כל האנשים סביבנו.

לא כדאי ללכת לבד בלילה

ספר הזוהר מלמד כי ישנם כוחות שליליים אשר מקבלים שליטה בלילה. כאשר אדם הולך במקום חשוך רחוק מבני אדם לבד, הם יכולים לפגוע בו חס ושלום. אולם כאשר הוא הולך עם עוד אדם, אין הכח השלילי מסוגל לפגוע בו, מכיוון שבמקום שיש חיבור ואחדות בין נשמות החושך לא רשאי להיכנס.

סיפור הרפואה של הילד

מספרים כי פעם הגיע אל ה״חפץ חיים״ תלמיד אשר סיפר לו כי הבן הקטן שלו חלה במחלה אנושה. החפץ חיים התפלל ועשה כוונות מיוחדות לרפואת הילד, אולם תפילותיו לא נענו. הגזירה כבר ניתנה והילד היה אמור לעזוב את העולם.

האב עזב את ביתו של ה״ חפץ חיים״ בבכי גדול ובשיברון לב חזרה לדרך הארוכה לביתו.

באמצע הדרך הוא שמע רעש של כרכרה וסוסים ולהפתעתו הרבה ראה את ה״חפץ חיים״ מנסה להדביק אותו בדרך. התלמיד בכה ושאל את ה״חפץ חיים״ האם יש שינוי ותפילתו נענתה?

״לא״ אמר לו ה״חפץ חיים״ כל שערי התפילה נעולים, אבל חשבתי שאם אני לא יכול להתפלל על בנך, לפחות אוכל לבכות איתך ביחד.

וכך הם ישבו על אם הדרך ובכו ביחד על כאבו הגדול של האב על בנו החולה.

כאשר האב הגיע לביתו, אשתו הודיעה לו בשמחה גדולה  כי חל שיפור טוב במצבו של הבן וכעבור כמה שעות הוא נרפא לגמרי.

זאת כוחה של אהבה ואחדות בין שני אנשים ובעיקר בין חברים.

כאשר אנו כואבים את כאבם של חברינו ומשתתפים בצערם אנו לא רק מרחמים עליהם אלא ממש משנים את גורלם לטובה.

האור של הבורא נמצא רק במקום שיש בו אחדות ואהבה.

כל טוב לכולם,

Avner. Madar@ Kabbalah.com

Kabbalah.com

לחץ להגיב

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

נפש

חודש תמוז ומזל סרטן

Published

on

החוק הרוחני הראשון שהתגלה בזמן בריאת העולם הוא חוק שיווי צורה: אם את/ה רוצה אור תתנהג/י  כמו האור 

אנו נמצאים בתחילתו של חודש תמוז הנחשב לחודש מאתגר במיוחד. אחת מהסיבות מדוע אברהם אבינו העניק את השם ״סרטן״ למזלו של חודש תמוז היא משום שחודש זה מאופיין בחוסר איזון, בדומה לבעל החיים סרטן, אשר לא מצליח ללכת ישר אלא רק באלכסון ימני או שמאלי. 

השם סרטן נחלק לשניים: סרטן. המילה טן מקורה בארמית ופירושה טינה וכאוס. מכאן ששמו של החודש מראה על ההזדמנות אשר ניתנת לנו החודש לסלק את השנאה ואת השורש לכאוס בחיינו. כיוון שרוב המחלות מתחילות בחוסר איזון רגשי המאפיין את חודש תמוז, דוקא בחודש זה ניתן לאזן ולרפא את עצמנו ובעיקר את מחשבותינו.

האותיות שבראו את החודש

תמוז הוא החודש היחיד אשר נשלט בידי הירח, המייצג ע״פ חכמת הקבלה את העיקרון הנקבי ביקום ואת העולם הגשמי המוגבל. האותיות העבריות אשר מחברות אותנו לחודש תמוז ומזל סרטן הן: האות ת אשר  בראה את הירח, והאות ח אשר בראה את מזל סרטן. האות ת״ו היא האות האחרונה באלף בית העברי, ולכן היא מסמלת סופיות ומגבלות. האות חי״ת מורכבת משלוש אותיות וי״ו וי״ו וי״ו, אשר מייצגות את כח הריפוי של אור הבורא.

מומלץ לכוון על האות ח ועל האות ת בכל בוקר, לדמיין אור לבן אשר בוקע מתוך האותיות וממלא אתכם באור של רפואה. המדיטציה על האותיות הייחודיות של כל חודש, מאפשרת לנו להתחבר לצד החיובי ולברכות הזמינות לנו ב-30 הימים הבאים.

אחד משלושת החודשים הכי ״שליליים״ בשנה

חודש תמוז הוא אחד משלושת החודשים ה״שליליים״ ביותר בשנה, ביחד עם אב( אריה) וטבת ( גדי). באסטרולוגיה הקבלית, המושג שלילי מתייחס לדין.

במהלך שלושת החודשים הללו, אנחנו רואים שהדין מגיע בצורה ישירה יותר. יש בעולם פחות חמלה ופחות זמן בין הסיבה לתוצאה, כלומר, כפי שהאדם מתנהג, כך התוצאות של פעולותיו מתגלות מייד לחיובי או לשלילי. 

לא מומלץ לתת לתחושות של ריקנות ועצבות למלא אותנו, כיוון שתקופה זאת מביאה עימה רק הזדמנויות לגדילה בכל היבטי החיים.

חודש עם שפע של אור

מזל סרטן, ביחד עם מזל אריה הם המזלות היחידים אשר מקבלים את מלוא ההשפעה שלהם רק מכוכב אחד. מזל סרטן מושפע רק מהירח ומזל אריה מושפע רק מהשמש. שאר 10 המזלות נשלטים בידי חמישה כוכבים –  כל כוכב שולט בשני מזלות. (לדוגמא כוכב שבתאי שולט גם במזל גדי וגם במזל דלי ועוד). מזל סרטן הוא המזל היחיד שנשלט בידי הירח, ולכן האנרגיה של הירח מתגלה בו בשיא עוצמתה. השפעתו של הירח, מודגשת ביותר אצל בני מזל סרטן, אולם גם כל שאר המזלות ירגישו את מצבי הרוח העולים ויורדים בקיצוניות במהלך החודש כמו האוקיינוסים המושפעים מהירח  בזמני הגאות והשפל. הכעס והעצבות עלולים להתעורר החודש ביותר קלות מכל שאר החודשים.

האופי של מזל סרטן

על מנת להבין את אופיו  של מזל סרטן, צריך תחילה להבין את מהותו של הירח.

מכיוון שהירח הוא השכן הקרוב ביותר שלנו, ומראה לנו בכל לילה פנים אחרות, לכן, לא פלא שבני מזל סרטן מתאפיינים בחוסר יציבות, בחוסר ביטחון ובחוסר ודאות.

בני מזל סרטן, נוטים למצוא ביטחון ויציבות בנחמות חומריות ולעיתים מתנהלים כמו ילדים להורים לא יציבים. ילדים אלה מפצים על חוסר הביטחון שלהם, בכך שהם נעשים זהירים, חרדים ורכושניים.

כמו בעל החיים סרטן, גם בני מזל סרטן יכולים לבנות סביב עצמם קליפה מגוננת.

לבני המזל, יש גם נטייה לבעיות רגשיות. הם נוטים לדיכאון ולמצבי רוח מתחלפים, הם יכולים לעבור משמחה לעצב וכעס ובחזרה לשמחה תוך מספר שניות.

אחד ההיבטים החיוביים שיש לכך הוא, שרגישות היתר שלהם מאפשרת להם להרגיש במהירות מה האחר צריך או רוצה, והם ניחנו ביכולות אינטואיטיבית מדהימות.

תכונה נוספת המאפיינת את בני המזל היא פגיעות. אנשים אשר נולדו בחודש תמוז, הם בעלי נטייה להיפגע במהירות, ולכן הם נקרעים כל הזמן בין הרגישות שלהם לזולת, לבין הצורך שלהם להגן על עצמם ולא להיפגע.

מסיבה זו, הם נוטים להיכנס בתוך קונכייה ולהסתתר מאחרי מסיכה שהכל בסדר אצלם. הפחד שלהם מפני היפגעות עלול לשתק אותם ולמנוע בעדם מלעשות כל פעולה שיכולה להביא תועלת לזולת או לעצמם.

השפעת הירח על בני מזל סרטן 

בשל היותם נשלטים ע״י הירח המקושר עם העולם הגשמי (השמש מייצגת את החלק הזכרי ואת העולם הרוחני, ואילו הירח מייצג את הצד הנקבי ואת העולם הגשמי) בני מזל סרטן חשים שאין להם שום מקום להימלט אליו, מכיוון שכל ההיבטים של המציאות הפיזית נתפשים בעיניהם ככוח המגביל אותם באופן תמידי.

מכאן הנטייה של בני המזל לחפש את השליליות אשר אורבת להם בכל מקום ולא מפתיע שהם בדרך כלל מוצאים אותה.

מבחינתם של בני מזל סרטן דברים תמיד עומדים לפני סיום. הם עשויים להסתייג מנטילת סיכונים וחוששים שישפטו אותם שלא כהלכה, ולכן מחפשים ללא הפסקה עידוד והכרה. כאשר החרדה הזאת מוקצנת, היא עלולה להביא אותם לידי שיתוק. 

העתיד מפחיד אותם ולכן הם נוטים לחפש יציבות בחיבור לעבר והתכנסות בקליפת המגן שלהם. 

העולם הפיזי מלא באשליות

העולם הגשמי, מייצג את המציאות שבה יש בילבול, ספקות ומות. אולם, חכמת הקבלה מלמדת אותנו כי מציאות זאת מהווה רק 1% מכלל המציאות. ישנה מציאות רוחנית אשר תופשת את 99% הנותרים, אשר בה הכל נמצא בשלמות בלי שום סוג של חיסרון.

החוק הרוחני הראשון שהתגלה בזמן בריאת העולם הוא חוק שיווי צורה: אם את/ה רוצה אור תתנהג/י  כמו האור. חיבור לאור הבורא נמצא רק בתהליך הגדילה הרוחנית של כל אחד ואחת מאיתנו, בשינוי הטבע האנוכי לטבע של נתינה.

על מנת להתנתק מהאשליה של העולם הגשמי המוגבל, עלינו לאמן את המודעות שלנו שהדרך הטובה ביותר היא דרך הנתינה ולברוח כמו שבורחים מאש מכל סוג של התנהגות אנוכית. במהלך החודש הקרוב, לא תהייה לנו האפשרות לפגוע באנשים, או להתנהג בחוסר כבוד אנושי, מכיוון שהאנרגיה המתגלה החודש כל כך אינטנסיבית, ומייד מגיעה בחזרה לאדם אשר פגע באדם אחר. לכן, מומלץ לפעול באיפוק, ולבוא תמיד ממקום של אהבה.

ההיבטים החיוביים של מזל סרטן

האות חי״ת השולטת במזל סרטן מורכבת משלוש אתיות וי״ו. האות וי״ו היא האות המקשרת בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, וכאשר היא מופיעה שלוש פעמים, מתגלה אנרגיה עצומה של רפואה ביקום. מכאן שאחד מההיבטים החיוביים של מזל סרטן, הוא אור הרפואה המתגלה בו. בנוסף, האות חי״ת מייצגת נתינה, אחדות,אהבה ואיזון.

על בני מזל סרטן, להתבונן בדברים במבט ארוך טווח, לצאת מתוך השריון של הרכוש הגשמי שלהם, ומאחרי מסכת האדישות. עליהם ללמוד לקחת סיכונים וללמוד לחלק את הכישרונות והיכולת האינטואיטיבית שלהם עם כולם. שום דבר לא יעזור לבני המזל להתגבר על נטייתם לדיכאון יותר מאשר נתינה לזולת ויישום הפוטנציאל העצום שלהם בנדיבות.

השפעתו של חודש תמוז על כולנו מתחילה בהבנה, כי התרופה תמיד מגיעה לפני המחלה. עלינו לשאוף לכך שבמהלך כל החודש פעולותינו יבטאו דאגה וסובלנות כלפי הזולת – זאת הרפואה להכל. כדאי להימנע מכל סוג של מחלוקת ולהגדיל את האהבה שלנו בכל הזדמנות במהלך החודש הבא עלינו לטובה. אל תקלו בכך ראש!

חודש טוב לכולם! Avner.Madar@Kabbalah.com 

המשך לקרוא

הפייסבוק שלנו

הירשם לניוזלטר שלנו

כתבות שבועיות